Belastinginspecteur durft het niet aan, Windvogel wacht vergeefs op proefproces

7 september 2012 - De Windvogel heeft niets meer gehoord over het proefproces dat de staat zou opstarten vanwege het niet betalen van energiebelasting door de organisatie. "De belastinginspecteur is bang voor ons", zo zegt voorzitter Dick van Elk woensdag grappend tegen Energieenwater.net.

Strijd
De Windvogel bezit en exploiteert een aantal windmolens in het land. De organisatie is van mening dat de stroom die daarmee opgewekt wordt van de leden van de coöperatie is en dat de leden deze stroom moeten kunnen aftrekken van hun eigen verbruik, voordat de energierekening wordt opgemaakt. Ze hoeven dan geen energiebelasting te betalen. De Windvogel int de belasting wel bij de leden, maar zet die op een aparte rekening, in afwachting van de uitkomst van het proces. Van Elk bestrijdt dus de stelling dat saldering alleen mogelijk is als de stroom in huis, of achter de meter, is opgewekt.

De wet
De Elektriciteitswet lijkt hem gelijk te geven. Daarin staat (artikel 31C): 'Voor afnemers die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit.' Er staat dus nergens dat de stroom 'in huis' moet zijn ingevoed.

Geduld
Waarschijnlijk wacht het ministerie de verkiezingen af. Er is veel te doen over de saldering buitenshuis. Alom wordt verwacht dat er na de verkiezingen een meerderheid is voor het mogelijk maken van saldering door organisaties als De Windvogel. Mogelijk dat dit dan ook daadwerkelijk geregeld zal gaan worden, waarmee een rechtszaak overbodig wordt. Wel zal er eerst goed moeten worden nagedacht over manieren om het salderen buitenshuis binnen de perken te houden, zodat straks niet heel Nederland lid is van een coöperatie die het mogelijk maakt om het volledige verbruik te salderen. Even geduld dus nog a.u.b.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn