Er komt een nieuw windmolenpark op zee

6 september 2012 - Er komt een nieuw demonstratie-windmolenpark van ongeveer 300 MW op de Noordzee, in aanvulling op het park dat Eneco nog wil gaan bouwen. Dat werd duidelijk tijdens de tweede werkconferentie van de Topsector Energie, die woensdag in de aula van de TU Delft werd gehouden. Een deel van het park wordt gebruikt om nieuwe technieken te testen.

Te duur
De kosten van de bouw van windmolenparken op zee zijn relatief hoog. De regering wil dat die kosten eerst flink omlaag gaan voordat er nog meer geld in wind op zee wordt gestoken. Dit is ook de intentie van een Green Deal, die vorig jaar werd opgesteld. De bouw van het nieuwe demo-park moet inzicht geven in de vraag hoe dat te realiseren is, zo zegt iemand van ECN tegen ons. ECN is een belangrijke trekker van het nieuwe park, maar wordt niet de financier. Hoe het park gefinancierd gaat worden is nog onduidelijk. Mogelijk gaan ook industriële bedrijven als Van Oord hier een rol bij spelen.

Toegang
Binnen het demo-park van 300 MW komt een proeftuin. Dit zal onderverdeeld worden in acht kavels, die toegekend worden aan acht consortia. In die kavels kunnen twee windmolens geplaatst worden, zodat het vermogen van het proefpark ongeveer 100 MW is (8*2*6MW). Hier kunnen de deelnemende consortia experimenteren met nieuwe technieken, zoals een nieuwe manier om toegang tot de windmolens te krijgen indien er iets mis is gegaan.

TKI
Betrokken bij het project is ook het TKI Wind op zee, een van de zeven TKI's (topconsortium kennis en innovatie) die zijn opgericht in het kader van de topsector Energie. Hoofd daarvan is Ernst van Zuylen. Hij merkte op tijdens het congres dat Nederland goed is in waterbouw en dat we ons dus daarop moeten concentreren. Van belang bij de bouw van het nieuwe park zijn drie zaken. De vergunning moet als de wiedeweerga worden geregeld. Subsidie moet worden zeker gesteld en de vraag moet worden beantwoord hoe het net op zee moet worden aangelegd. Liefst moet dit net een internationaal net zijn waar ook windmolenparken van andere landen op aangekoppeld kunnen worden.

Geld
Tijdens de conferentie werd gesproken over de vorderingen van de Topsector Energie, één van de negen topsectoren zoals die door minister Verhagen zijn geïdentificeerd. De bedoeling is dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen slaan om de Nederlandse industrie verder te helpen. Ze mogen straks ook geld toekennen aan projecten die door hen zinvol worden geacht. De zeven TKI's binnen de topsector energie zijn, behalve Wind op zee: Energiebesparing in de gebouwde omgeving, ISPT (International sustainable proces technology), Gas, Smart grids, Zonne-energie en biobasesed economy.

Vraag
Vraag is wat er overblijft van het topsectorenbeleid als er straks een andere minister van Economische Zaken zit. Trekker Michiel Boersma zei dat het hem hoogst zou verbazen als het project na de verkiezingen wordt afgeblazen. Maar te horen is ook dat het topsectorenbeleid vooral iets is van Verhagen en het CDA en dat andere partijen en minder gecharmeerd van zijn. Het gevaar is dat al het geld zoals gewoonlijk weer bij de grote bedrijven terecht komt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn