Vermaledijde Crisis- en herstelwet met hangen en wurgen permanent gemaakt

11 juli 2012 - De Crisis- en herstelwet is vorige week permanent gemaakt. De wet die in 2009 door het Parlement is gejaagd zou in eerste instantie slechts een aantal jaren geldig zijn, namelijk tot 2014. De bedoeling is dat de wet straks opgaat in de nieuwe Omgevingswet die wordt opgetuigd en, delen ervan, in de Algemene wet Bestuursrecht.

Bulldozerwet
De nieuwe Omgevingswet (een soort wet voor alles dat met ruimtelijke ordening te maken heeft) is echter zeker niet voor eind 2014 af en daarom pleitte de regering ervoor om de wet permanent te halen. Anders zou er een gat vallen en zouden we terugvallen op 'oude' wetgeving. Volgens de regering is dat erg. Volgens critici heeft de wet echter nauwelijks bijgedragen tot waar die voor bedoeld was: namelijk het versnellen van de voortgang van infrastructurele projecten, die anders zouden verzanden in stroperige wet- en regelgeving. Ook zou de rechtsbescherming van burgers erbij inschieten.

Resultaten
Het is echter wel fair te stellen dat projecten zijn gerealiseerd die anders niet (zo snel) zouden zijn gerealiseerd. Inwoners van Bergen (gasopslag), Urk (windmolenpark) en Delfland (A4 Midden-Delfland) kunnen daar over mee praten. De bedoeling was juist dat de wet projecten zou vlot trekken die door enkelen tegen werden gehouden. Maar in de praktijk heeft de wet de regering de middelen verschaft om projecten door te drukken die op weinig draagvlak bij de bevolking konden rekenen. Om die reden heeft de wet geleid tot tweespalt tussen Rijk aan de ene kant en lokale overheden en burgers aan de andere kant. Wellicht was het beter geweest de behandeling door de rechterlijke macht aan te pakken in plaats van de procederende overheden, zo concludeerden we eerder.

Ongeduld
De regering heeft een fatsoenlijke evaluatie van de tijdelijke wet echter niet willen afwachten en heeft erop aangedrongen het voorstel om de wet nog voor de vakantie te behandelen. De regeringspartijen plus PVV gingen daarin mee, waarschijnlijk omdat ze vreesden voor het voortbestaan van hun meerderheid na de verkiezingen van 12 september.

Amendementen
Het stikte bij de stemming donderdagnacht van de amendementen ingediend door Kamerleden, waarvan de meeste zijn verworpen. Een voorstel van onder meer de CU om de verlenging te beperken tot 2017 haalde het niet. Wel werden drie andere amendementen van deze partij aangenomen. Zo kunnen landelijke gebieden straks niet aangewezen worden tot ontwikkelingsgebied. Dat kan wel bij stedelijke gebieden, bestaande industrieterreinen, en gebieden in de haven van Rotterdam.

Wijzigingen
De nieuwe permanente wet is ook nog op een aantal punten gewijzigd. Zo hoeven er nu niet steeds nieuwe gegevens op tafel te worden gelegd als een zaak voor de rechter komt (gegevens zijn langer houdbaar) en kunnen bestaande gebouwen makkelijker op een wijze gebruikt worden die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld bij leegstand van kantoren). Gemeenten kunnen toch ook weer procedures aanspannen, zo lijkt het.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn