CDA en VVD tillen stemming over impopulair energielabel met truc over verkiezingen heen

27 juni 2012 - VVD en CDA wilden woensdag tijdens een debat een amendement indienen op de wet over het energielabel. Ze lieten zich echter overtuigen door minister Spies van Binnenlandse Zaken om het amendement eerst voor te leggen aan de Raad van State. Volgens Spies is het amendement in strijd met de Europese richtlijn over dit label. Het rare feit doet zich nu voor dat een amendement op een wet nu wordt voorgelegd aan een organisatie, die geleid wordt door de opsteller van de wet (Piet Hein Donner). Het is dus wel duidelijk wat er met die amendementen zal gebeuren.

Brussels dictaat
Met het wetsvoorstel wordt een tweede Europese richtlijn over het energielabel geïmplementeerd. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een huis is en dat wordt aangegeven met de letters A tot en met F, net als bij de koelkasten. Met die tweede richtlijn worden lidstaten meer expliciet verplicht gesteld om sancties in te stellen als mensen bij verkoop van hun woning zo'n label niet kunnen overleggen. Die sancties zaten nog niet in de huidige Nederlandse wetgeving, hoewel het label al wel verplicht is (maar dat stelt dus niets voor). De regering heeft nu als sanctie bedacht dat de notaris de verkoopactie niet mag laten passeren als de verkoper geen energielabel kan overleggen.

Heftig
Een nogal heftige sanctie, zo vinden met name CDA, VVD en SGP. Het tast de contractvrijheid van mensen aan. Als koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen en als het de koper niet interesseert dat er geen energielabel is, zou de transactie gewoon door moeten gaan, zo vinden zij. Volgens Spies is het echter de enige sanctie die effectief is, omdat die er toe leidt dat alle of bijna alle verkopers zo'n papiertje zullen laten opstellen. En daar heeft ze waarschijnlijk wel gelijk in; juist omdat het de meeste kopers worst zal wezen of er al dan niet een energielabel bij hun huis geleverd wordt (en daar dus ook zelf niet op aan zullen dringen).

Energielabel light
Een discussie die daar doorheen speelde was die over de kosten van het ding. De rechtse partijen willen de huizenbezitter niet op kosten jagen en stellen daarom een soort 'energielabel light' voor. Alleen op basis van enkele kenmerken, zoals bouwjaar zou zo'n label opgemaakt kunnen worden. Volgens de VVD mag het label volgens de richtlijn ook berekend worden, en hoeft het niet echt tot stand te komen op basis van meetdata. Spies ontkende dat niet. Maar ze zei dat het label dan niet aan andere eisen van de richtlijn voldoet. Zo zou het label door een onafhankelijke partij moeten worden opgesteld, en zou het voorstellen voor vermindering van het energieverbruik moeten bevatten. Volgens VVD-Kamerlid Betty de Boer is dat ook heel goed mogelijk met een energielabel light.

Rijk der proefballonnetjes
Maar Spies deed een nogal dringend beroep op de regeringspartijen om hun voorstel óf in te trekken, óf voor te leggen aan de Raad van State. De regeringspartijen stemden met dat laatste in. Het vreemde feit doet zich nu voor dat het amendement op een wet wordt beoordeeld door een organisatie, waar de indiener van die wet de scepter zwaait. De kans is dus groot dat die de amendementen naar het 'rijk der minder succesvolle proefballonnetjes' zal verwijzen. De coalitie-partijen probeerden nog wel iets. De Raad van State moet ook kijken of er niet minder drastische sancties mogelijk zijn. Maar zoals Spies al zei: het is niet de taak van de Raad van State om zelf met wetsvoorstellen gekomen.

Verkiezingsretoriek
Dat laatste weten de coalitie-partijen natuurlijk ook wel. De bombarie die ze hebben gemaakt moet dan ook vooral in het licht van de komende verkiezingen worden gezien. Er hoeft nu voorlopig niet over de wet gestemd te worden, zodat er er morgen niet in de krant komt: 'VVD en CDA jagen huizenkoper op kosten en stemmen voor strenge sanctie voor het niet hebben van een energielabel'. En als er later dit jaar wel over gestemd wordt kunnen de partijen zeggen: het ontzettende gezaghebbende instituut de Raad van State (maar niet heus) vond het amendement uiteindelijk toch niet zo'n goed idee. Blijft over het feit dat de Raad van State de sanctie waar de regering mee kwam ook niet zo'n goed idee vond.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn