Kamer verliest geduld: regering moet meer werk maken van decentrale duurzame energie

20 juni 2012 -  Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de regering meer werk gaat maken van de stimulering van decentrale duurzame energie. Dat bleek dinsdag tijdens een Kamerdebat over energie. Kamerlid Marieke Van der Werf (CDA) bood minister Verhagen een tienpuntenplan aan, met daarin allerlei maatregelen om decentrale duurzame energie te stimuleren. "Ruim baan voor decentrale opwekking", zo zei ze. Ze kreeg bijval van de meeste andere partijen. Verhagen bleef korzelig hameren op de noodzaak van een goede dekking voor het plan.

Iedereen energie
Het CDA wil dat in 2020 10% van het totale energie-verbruik decentraal wordt opgewekt, dus veruit het grootste deel van de 14% die Nederland dan van Europa duurzaam moet opwekken. "Een koersverlegging naar decentrale duurzame energie is nodig", zo zei Van der Werf. "De minister heeft aangekondigd dat hij een pilot naar saldering voor de meter gaat doen. Dat is hem geraden ook. Nederland staat te springen om zelf energie op te gaan wekken. Tal van initiatieven willen door. En wat doet de politiek? Die doet eens een onderzoek en start een pilot op", zo zei Van der Werf, waarna ze het actieplan 'Iedereen energie' aanbood aan Verhagen. "Waar is de dekking, waar is de dekking?", zo bleef Verhagen vragen.

Positieve reacties
Groenlinks, D66, de PVDA en de CU waren wel positief over de plannen van het Kamerlid. "Zet het tienpuntenplan in een motie en wij steunen het", zo zei Sjoera Dikkers van de PVDA. Kamerlid Liesbeth van Tongeren van Groenlinks was "blij met de sterke ambitie van het CDA", maar wilde wel weten hoe het CDA de weg naar die 10% decentrale duurzame energie voor zich zag. "Aan welke maatregelen denkt het CDA?" Volgens Van der Werf moeten we wegblijven van de grote projecten. Die zijn allemaal zo "kritisch". Er hoeft maar iets te gebeuren of ze gaan niet door. Stientje van Veldhoven van D66 vond het plan "interessant" en was net als de minister benieuwd naar de financiële onderbouwing van de plannen. Van de Werf: "De schatkist is de grootste vijand van decentrale opwekking".

Herpakt
Er zijn ook opbrengsten van decentrale energie, die niet altijd even makkelijk te kwantificeren zijn, zo zei Van der Werf. "Door alleen naar de belastingnadelen te kijken komen we er niet. Je moet ook naar baten buiten de energiesector kijken." Verhagen leek haar verkeerd te begrijpen. Hij leek te denken dat het benodigde geld dan maar buiten zijn ministerie gezocht moet worden en hier voelde hij niet voor. De minister was in tweede instantie wat positiever over de plannen. Van der Werf maakte daar een opmerking over. "Ik ben blij dat de minister zich herpakt heeft nadat hij het voorstel had weggelachen." Verhagen zei dat van herpakken echter geen sprake was. De plannen moeten passen binnen de kaders van de begroting 2013, zoals vastgelegd in het begrotingsakkoord.

Sprinkplank
Het CDA wil dat vanaf 2013 saldering mogelijk wordt voor mensen die decentrale energie opwekken, of dat nu voor of achter de meter is. Verder moet de overheid gaan werken aan een nieuw verdienmodel, kan er een differentiatie komen in energiebelastingtarieven tussen afnemers van groene en die van grijze stroom en moet de overheid een investeringsfonds in het leven roepen. Lokale duurzame energiebedrijven worden erkend als energieproducent en krijgen een plaats in de energiewetten. Van der Werf: "Decentrale energie verdient een serieuze kans. De minister doet een pilot en zegt: 'we zijn er meer bezig. Maar het moet sneller kunnen. Waar is de pilot een springplank toe? Kunnen we toewerken naar een fiscaal voordeel voor' decentrale duurzame energie in 2013?" "Nee", zo zei Verhagen kortaf.

Kerken en zonnetuintjes
Maar de Kamer is wel positief. Eerder is een motie van Van der Werf aangenomen die vraagt om stimulering van decentrale energie. Ook de CU was blij met de CDA-notitie. Esmé Wiegman van de partij pleitte ervoor dat ook kerken in aanmerking komen voor de nieuwe subsidie op de aankoop van zonnepanelen. Ook wil ze dat zonneboilers makkelijker in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Van Tongeren vroeg nog aandacht voor 'zonnetuintjes'. Die dreigen nu het loodje te leggen, terwijl we ze straks over een paar jaar wellicht weer gaan stimuleren. De SP wil zelfs dat er een open einde-regeling zou komen voor decentrale duurzame energie-projecten. Wat voor de projecten in de pilot gaat gelden moet voor alle soortgelijke projecten gaan gelden. Ook vroeg Paulus Jansen van deze partij wanneer Verhagen nu eindelijk werk gaat maken van uitvoering van zijn motie die vraagt om het mogelijk maken van saldering door VVE's.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn