Bestuurloze waterschappen, einde Crisis- en herstelwet en andere gevolgen kabinetsval

5 juni 2012 - Waterschappen zitten vanaf 3 januari 2013 mogelijk zonder besturen. Dat kan het gevolg zijn van het controversieel verklaren van de wet om de verkiezingen voor de waterschappen op andere leest te schoeien. Hier een overzicht van de onderwerpen op het gebied van water, energie en afval die controversieel zijn verklaard door de Tweede Kamer als gevolg van de val van het kabinet. Behandeling is daarmee uitgesteld tot na 12 september 2012 en waarschijnlijk zelfs tot het moment dat er een nieuw kabinet is.

Waterschapsverkiezingen (dossier 33097)
'Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden.'
Het gaat hier dus om het kiezen van de besturen van waterschappen door gemeenteraadsleden in plaats van door ons allemaal. Onderdeel van de wet ook is het uitstel van de verkiezingen van 2012 (dit jaar dus) naar 2014, het moment van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Als de wet niet behandeld wordt zouden de verkiezingen dit jaar dus gewoon door moeten gaan.
De Unie van Waterschappen heeft aangegeven dat er snel duidelijkheid moeten komen over de verkiezingen en dat die dit jaar in ieder geval niet meer georganiseerd kunnen worden.
Staatssecretaris Atsma schreef eerder dat besturen volgens de huidige wet af moeten treden per 3 januari 2013 en dat de waterschappen dan in principe bestuursloos zijn, als er geen nieuwe besturen zijn gekozen. Ambtenaren kunnen dan ook geen beslissingen meer nemen, want dat doen ze gemandateerd door het bestuur. De waterschappen kunnen dan "feitelijk niet meer functioneren", aldus Atsma. Hij stelde voor om middels een noodwet te regelen dat de zittingsduur van de huidige besturen met een half jaar wordt verlengd en de verkiezingen plaats zullen vinden in juli 2013.

Duurzaam hout (30196)
Alles wat te maken heeft met duurzaam hout uit Maleisië is controversieel verklaard. Staatssecretaris Joop Atsma had hout uit dit land dat gekeurd is volgens het keurmerk MTCS goed willen keuren, terwijl er veel twijfels zijn over de duurzaamheid van hout uit dit land, en de kwaliteit van het keurmerk.

Biobrandstoffen (32813, nr 4 en 10)
Dit zijn twee moties over biobrandstoffen, die aangenomen zijn door de Kamer. De ene stelt dat de regering de verbouw van biobrandstoffen in verre vreemde landen moet stimuleren en de andere dat de regering het doel voor de bijmenging sneller moet ophogen naar 10%. De reactie van Atsma, in ieder geval op de motie over het sneller verhogen van het aandeel biobrandstoffen, kwam er op neer dat dat niet mogelijk is. De Kamer neemt daar geen genoegen mee, zo mag worden opgemaakt uit de controversieel-verklaring.

Herkomst kolen (26485)
Het onderwerp herkomst van kolen die gebruikt worden door energiebedrijven is controversieel verklaard. Het gaat hier om de vraag in hoeverre de kolen die gebruikt worden op een duurzame manier zijn gewonnen. Er zijn grote twijfels hieromtrent. De Kamer wil in ieder geval openheid hieromtrent van de energiebedrijven, meer dan wat de regering vraagt. Er mag een nieuw beleid op dit terrein worden geformuleerd.

Biomassa (32357)
De 'Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa' is van de agenda afgevoerd. Niet duidelijk is waarom dit zo'n heikel punt is. Ook andere aspecten van het beleid rond biomassa en duurzaamheid zijn controversieel verklaard, zoals de duurzaamheidsagenda van Atsma (33041), het eindrapport van de taskforce verlichting (30196) en het bedrijvenbeleid van minister Verhagen (32637), waar de innovatiecontracten en de hoofdlijnennotitie rondom de biobased economy deel van uitmaken.

Overig
Het permanent maken van de Crisis- en herstelwet is controversieel verklaard, zo blijkt verder uit de lijst, evenals evaluaties van deze wet en kleine wijzigingen in het omgevingsrecht. Het besluit om het statiegeld af te schaffen en de wet van de minister van Binnenlandse Zaken die het onmogelijk maakt dat een huis bij verkoop géén energielabel heeft zijn dus niet controversieel verklaard.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn