Kunduz: Subsidie zonnepanelen 15%, eindigt in 2013, pilot naar saldering voor de meter, heffingskorting groen beleggen

25 mei 2012 - Er komt op korte termijn een onderzoek naar de mogelijkheden van saldering voor de meter, zo staat te lezen in het definitieve Kunduz-akkoord, zoals dat vrijdag openbaar is geworden. Daarbij wordt vooral gedacht aan saldering door vereniging van eigenaren en door boeren, die zonnepanelen op daken van schuren leggen. Ook komt er in 2013 een pilot op dit gebied, zo beloven de vijf partijen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het akkoord.

Zonne-energie
De subsidie bij de aanschaf op zonnepanelen gaat door, en die gaat op 1 juli in. De subsidie vervangt de BTW-verlaging, zoals de vijf partijen die in eerste instantie wilden doorvoeren. De subsidie bedraagt 15% van het aanschafbedrag, zo staat in het Kunduz-akkoord. (Omdat het aantal namen voor dit akkoord inmiddels de pan uitrijst, houden wij het maar gewoon bij de naam zoals die in eerste instantie bij journalisten kwam opborrelen: Kunduz-akkoord.) De kosten zijn zo'n 22 miljoen in 2012 en 30 miljoen euro in 2013. De subsidie eindigt in 2013.

Heffingen
De aardgasheffing die aangekondigd is komt inderdaad neer op een verhoging van de energiebelasting over aardgas, zo kan worden opgemaakt uit de definitieve tekst. Voor kleine afnemers gaat het bedrag per kubieke meter omhoog van 16,67 naar 18,22 cent per kubieke meter. De verwachte opbrengsten daarvan zijn 365 miljoen euro. De kolenbelasting is slechts een afschaffing van de huidige vrijstelling voor eigenaren van kolencentrales. Die is nu zo'n 14 euro per ton. De opbrengst hiervan is 115 miljoen euro. Zoals verwacht wordt de vrijstelling voor rode diesel afgeschaft, wordt de belasting op leidingwater niet afgeschaft en wordt het eurovignet voor vrachtwagens niet afgeschaft.

Vergroening
In totaal leveren deze maatregelen in 2013 890 miljoen op. Er wordt 175 miljoen teruggesluisd onder het kopje 'intensivering duurzame economie'. Daarvan bestaat, in 2013 dus, 30 miljoen uit de subsidie voor zonnepanelen, 10 miljoen uit subsidie voor 'groene kennis en innovatie', 70 miljoen uit de kosten voor de oprichting van een revolverend fonds voor particulieren en grote partijen, waaruit energiebesparende maatregelen in woningen kunnen worden gefinancierd, en 20 miljoen is geld voor milieuvriendelijke investeringen in het boerenbedrijf, met name voor apparatuur en bewaarplaatsen.

Groen beleggen
Voor de pilot met salderen voor de meter is 25 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2014 is dit 10 miljoen euro per jaar. Duidelijk wordt vermeld dat gezocht wordt naar een maatregelen "die ook houdbaar is voor overheidsfinanciën". Verder is er nog 10 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige groene investeringen die anders niet zo makkelijk van de grond komen, en is er nog 10 miljoen euro beschikbaar voor de overzeese eilanden. De maatregel om groen beleggen weer aantrekkelijk te maken komt neer op een 'heffingskorting', die in 2013 22 miljoen euro gaat kosten. Andere vrijstellingen in Box 3 van de inkomstenbelasting (sociaal-ethisch, cultureel, durfkapitaal) worden afgeschaft, wat 19 miljoen euro oplevert. Er gaat ook nog 200 miljoen euro extra naar natuur.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn