Bijna niets controversieel verklaard op energiegebied

29 mei 2012 - De Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag zo goed als niets controversieel verklaard. Alleen de onderwerpen: herkomst van kolen en enkele punten rondom de biobased economy zijn van de lijst van te behandelen onderwerpen afgevoerd.

Geen nieuw beleid
Reden van de problemen met het onderwerp de biobased economy is dat het niet de bedoeling is dat de regering nu nog met nieuw beleid komt, zo zegt Kamerlid Sjoera Dikkers (PVDA) tegen Energieenwater.net. Dat is ook mogelijk de reden dat de kolendiscussie is afgevoerd van de agenda. De discussie over de herkomst van kolen gaat over beleid om er voor te zorgen dat de winning van kolen op een enigszins fatsoenlijke manier plaats vindt.

Schaliegas
Ook het beleid rondom schaliegas en kernenenergie is dus niet controversieel verklaard, ondanks een verzoek daartoe van de Partij voor de Dieren (PVDD). Wat er op dit moment speelt op het gebied van schaliegas is dat het ministerie van Economische Zaken een onderzoek wil opstarten naar de gevolgen daarvan voor het milieu. De PVDD had graag dat ook dit onderzoek niet zou worden opgestart, maar een meerderheid van de Kamer was het hier niet mee eens. De minister had al toegezegd dat er geen vergunningen worden afgegeven voordat de conclusies van het onderzoek bekend zijn. Als die conclusies naar de Kamer worden gestuurd kan alsnog besloten worden dat het onderwerp controversieel is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn