Aandeel duurzame energie stijgt inderdaad licht in 2011

22 mei 2012 - Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik in Nederland is iets gestegen, zoals verwacht. Dat komt zowel door een lichte stijging van het duurzame energieverbruik als een daling van het totale verbruik, zo meldde CBS recentelijk. Het aandeel steeg van 3,8 in 2010 naar 4,2% in 2011.

De stijging kon verwacht worden op basis van de stijging van het aandeel duurzame energie in het totale binnenlandse energieverbruik, zoals wij dat eerder hadden berekend. Dat steeg van 3,66% in 2010 naar 3,97% in 2011, ook door een stijging van de productie van duurzame energie en een daling van het verbruik. De 'officiële' cijfers gaan uit van 'eindverbruik' in plaats van 'totaal binnenlandse verbruik'. Dit zijn ook de cijfers zoals ze door 'Europa' gebruikt worden om te meten of Nederland aan de doelstellingen voldoet.

Vervoer
Het energieverbruik is in 2011 met name gedaald door het zachte weer. Het duurzame verbruik nam toe van 86 naar 93 PJ. Dit verbruik bestaat uit groene stroom, duurzaam opgewekte warmte en uit biobrandstoffen voor de auto. Het verbruik van die laatste nam met een derde toe, waarmee het aandeel in het totale duurzame verbruik toenam van 10% naar ongeveer 15%. Duurzame stroom neemt 45% voor zijn rekening en duurzame warmte 40%.

Duurzaam bronnen
Er kan ook een andere onderverdeling gemaakt worden: naar de bron van de duurzame energie. Dan blijkt dat biomassa veruit de belangrijkste categorie is. Biomassa kan gebruikt worden voor vervoer (biobrandstoffen), voor de productie van groene stroom en warmte in afvalverbrandingsinstallaties en als bijstook voor de productie van groene stroom in kolencentrales. Om die reden is biomassa verantwoordelijk voor 75% van de duurzame energie. De overige 25% bestaat met name uit windenergie.

De duurzame energie-productie van afvalverbrandingsinstallaties nam in 2011 met 20% toe door uitbreiding van de capaciteit, zo meldt CBS.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn