Duurzaamheid, energie en water in geheim, maar toch niet zo geheim, Kunduz- of Lente-akkoord

18 mei 2012 - Woordvoerders willen niets zeggen over het definitieve Kunduz- of Lente-akkoord, zoals het steeds vaker wordt genoemd. Vreemd want het concept-akkoord werd wel gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft Groenlinks al pagina's vol geschreven over het akkoord op de eigen website, twittert Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vrolijk in de rondte en heeft de Telegraaf naar eigen zeggen het akkoord in handen gekregen. Hieronder staan de maatregelen voor zover te betrekking hebben op duurzaamheid, energie en water, zoals ze nu genoemd worden door De Telegraaf, Groenlinks en andere bronnen.

 • Verlaging van de BTW op zonnepanelen naar 6%. In eerste instantie stond alleen in het Lente-akkoord dat de mogelijkheid hiertoe onderzocht zou worden. Ook werd gesteld door Groenlinks dat de Europese Commissie dit nog goed moet keuren, maar dat dit geen probleem lijkt, aangezien in Groot Brittannië dit al is toegepast.
 • Groenlinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren twitterde woensdag echter dat de verlaging definitief is en dat die per 1 juli zal ingaan. Het is niet waarschijnlijk dat de Europese Commissie zo snel al het groene licht heeft gegeven. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de partijen en de regering het nu definitief eens zijn met deze maatregel.
 • Elders werd nog gezegd dat de BTW ook omlaag gaat voor alle materialen die nodig zijn voor de installatie van de panelen (zoals de inverter), en ook voor de installatie zelf (de manuren dus). Verder zou wel het hoge tarief in rekening worden gebracht maar zou het verschil tussen hoog en laag tarief worden uitgekeerd middels een subsidie. Mogelijk dat ook zonneboilers onder de regeling gaan vallen.
 • De bestaande vrijstelling van energiebedrijven van kolenbelasting gaat verdwijnen. Die belasting moet betaald worden bij de inkoop van kolen en bedraagt nu 13,73 euro per ton. Daarnaast wordt gesproken van een extra belasting voor kolencentrales. Niet duidelijk is of het hier de vrijstelling betreft of dat er nog iets bovenop komt.
 • Daarnaast komt er een heffing op aardgas. Mogelijk dat dit een aparte heffing wordt voor grootverbruikers of voor energiecentrales, maar meer waarschijnlijk is dat het gaat om een verhoging van de energiebelasting op aardgas. Hier zouden wij dus allemaal aan mee gaan betalen.
 • Het fiscaal voordeel op rode diesel verdwijnt, maar dit is was eigenlijk al besloten.
 • Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer over de weg zwaarder wordt belast. Hierdoor gaan zware, vervuilende vrachtauto’s meer wegenbelasting betalen.
 • Er zou 200 miljoen euro uitgetrokken zijn voor energiebesparing in woningen. Elders, in de Telegraaf, wordt gesuggereerd dat mensen meer mogen lenen als ze energiebesparende maatregelen nemen. Mensen zouden in de toekomst in principe een hypotheeklening tot maximaal de waarde van het huis mogen afsluiten.
 • De subsidie op woon-werkverkeer wordt afgeschaft. Over de km-vergoeding wordt vanaf 2013 gewoon belasting betaald, ook over de privé kilometers van lease-auto-rijders.
 • De leidingwaterbelasting wordt niet afgeschaft, zoals eerder de bedoeling was.
 • Groen beleggen blijft mogelijk, wat waarschijnlijk betekent dat de rente-inkomsten over speciaal aangemerkte groene beleggingen afgetrokken kunnen blijven worden.
 • De opbrengsten van de extra kolen- en gasbelasting, van het eurovignet en de afschaffing van de vrijstelling rode diesel (bijna 900 miljoen euro, stelt Groenlinks) zullenen worden teruggesluisd naar de burger (ja, ja).

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn