Geen aansluitplicht warmtenet als iemand zelf beter alternatief heeft

5 mei 2012 - Er komt een aansluitplicht voor mensen die wonen of komen te wonen in een gebied waar een warmtenet wordt aangelegd, maar toch ook weer niet helemaal. Als iemand aantoont dat hij een meer duurzaam alternatief heeft hoeft hij zich niet op het net aan te sluiten. Dit staat in nieuwe energie-wetgeving die naar de Kamer wordt gestuurd.

Rendabel
Energiebedrijven als Eneco en Essent zijn natuurlijk fel voorstander van een aansluitplicht. Zij willen alleen maar investeren in de aanleg van een warmtenet als ze weten dat iedereen in het gebiedje van het netwerk ook echt aangesloten wordt en de warmte af gaat nemen. Anders is zo'n net al gauw niet rendabel.

Uitsluitsel
Probleem is echter dat hiermee alternatieve vormen van duurzame energie-opwekking in dat gebiedje voor de komende, zeg, dertig jaar uitgesloten worden. Verder ontneem je de bewoners dus gewoon het recht om te kiezen voor de energie-opwekking die zij willen hebben. Dit is een nadeel voor het ministerie van Economische Zaken dat over het algemeen voor keuze-vrijheid is.

Vraag
Vandaar dus het haakje in de nieuwe wetgeving die mensen de mogelijkheid geeft om er onderuit te komen. Netbeheerders zullen hier niet blij meer zijn, want als mensen in grote getale ineens voor andere duurzame technieken kiezen (warmtepomp, zonnecollectoren, etc), zal het warmtenet zich niet kunnen gaan terugverdienen. Vraag is dan of het nog wel aangelegd wordt.

Stroom
De nieuwe regeling zal waarschijnlijk onderdeel uit maken van het wetgevingsproces Stroom, dat nu net op gang is gekomen en waarmee de jongste beleidsvoornemens een plaats moeten krijgen in de bestaande energiewetten. De eerste van de vier wetten is al gepubliceerd op internet, ter consultatie. Er is voor het eerst een linked-in groep opgestart waar mensen kunnen aangeven welke "problemen, dilemma’s en oplossingsrichtingen in het wetsvoorstel een plek moeten krijgen". Vraag is wel of dit wetgevingsproces nu stil komt te liggen door de val van het kabinet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn