Verhagen legt rekening congestie bij afnemer neer, Vemw en Consumentenbond protesteren

1 mei 2012 - Er staan op enkele plekken in Nederland veel te veel centrales voor de productie van stroom en er komen er nog meer bij. Dus ontstaat er congestie. Dat moet worden opgelost en dat kost geld. Minister Verhagen wil de kosten voor congestiemanagement definitief over ons allemaal om gaan slaan. Dat schreef hij een tijdje geleden aan de Kamer. Het onderwerp zou vorige week donderdag aan de orde komen tijdens een overleg over energie, maar dit kwam er niet van vanwege de val van het kabinet.

Circus
Congestiemanagement is geregeld in de Wet Voorrang voor Duurzaam, die vorig jaar is aangenomen. Als er op een bepaalde plek te veel productiecapaciteit is voor stroom dan hebben duurzame producenten voorrang op het net. Goede zaak. Probleem is alleen dat dit geld kost. Eigenaren van vieze centrales moeten bieden om hun centrales uit te mogen zetten. Wie het meest biedt mag afschakelen (maar krijgt wel betaald voor de niet geproduceerde stroom). Vervolgens zijn er kosten om centrales buiten het congestiegebied aan te zetten. De kosten van heel dit circus zouden terecht komen bij de producenten van vieze stroom, zo was ook geregeld in de wet. Dat zijn met name Eon, Electrabel en RWE/Essent.

Asociaal
Maar minister Verhagen besloot om het artikel dat dit regelde op het laatste moment niet in werking te laten treden, mede om zo ingewikkelde vragen van de Eerste Kamer te omzeilen, en de goedkeuring van die Kamer daarmee te verzekeren. De Eerste Kamer vreesde dat Europa moeilijk ging doen over die ongelijke verdeling van de kosten. Omdat het niet geregeld was kwamen de kosten van het systeem bij ons allemaal terecht, want dat gebeurt standaard met kosten van de netbeheerders (socialisatie). Tennet is de veilingen gaan organiseren. Er moest nu een definitieve oplossing bedacht worden.

Verwarring
Verhagen stelde half april voor om het zo te laten. De afnemersorganisaties Vemw en Consumentenbond zijn hier niet blij mee, want de kosten van het systeem komen nu dus bij hun leden terecht. Ze stelden dat dit 40 euro per afnemer gaat kosten. Ten onrechte stellen ze in hun berichtgeving dat dit geld nodig is voor de aansluiting van kolencentrales op het net en het afvoeren van de stroom richting Duitsland. Ze halen hier twee zaken door elkaar; de kosten van congestiemanagement en de kosten van verzwaring van het net. Als het net is uitgebreid zal er geen congestie meer zijn en zal de stroom mogelijk worden afgevoerd naar Duitsland. Want er is grote overcapaciteit in Nederland. Tennet is verplicht de netten te verzwaren en dit wordt ook een groot probleem,  maar in dit debat gaat het om de kosten van congestiemanagement.

Opening
Afnemers zullen de kosten van congestiemanagement voor hun kiezen krijgen, als het aan Verhagen ligt. Vemw en Consumentenbond pleiten er voor het oorspronkelijke wetsvoorstel in tact te laten. Ze stellen dat de Europese Commissie niet afwijzend staat tegenover het Nederlandse systeem. De Commissie stelt in een reactie op het wetsvoorstel dat het mogelijk is om de kosten geheel bij de producenten van vieze stroom neer te leggen als de netbeheerder (Tennet) expliciet de taak krijgt om duurzame energie te bevorderen. Ook wijzen ze naar een motie van de Kamer, ingediend door ex-Kamerlid Liesbeth Spies, waarin de regering wordt opgeroepen om de kosten bij de vieze producenten neer te leggen.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk
Verhagen geeft toe dat de Commissie een opening biedt, maar vindt dit allemaal te ingewikkeld en teveel omgeven met risico's, zo schrijft hij. En daarom wil hij er niet aan. Wellicht laat hij ook zijn oor hangen naar de lobby van de grote energiebedrijven, met name Eon (dat in 'congestiegebied' Maasvlakte zit). Verhagen stelt dat er twee opties zijn: of de kosten worden neergelegd bij alle afnemers, of bij alle producenten. In het laatste geval moeten ook producenten van duurzame stroom meebetalen. Dit zijn dan bijvoorbeeld exploitanten van windmolenparken. Omdat die subsidie krijgen naarmate ze hogere kosten hebben, komt de rekening uiteindelijk terecht bij het Rijk. Daarom wellicht heeft Verhagen ervoor gekozen de rekening bij ons neer te leggen.

Rekening
De grote vraag is hoeveel ons dat gaat kosten, dat congestiemanagement. Wat zullen de kosten van het systeem zijn? Verhagen noemt een voorbeeld in zijn brief, maar daar worden we niet veel wijzer van. Vemw en de Consumentenbond hebben het over 40 euro per jaar. Maar dit is dus alleen op momenten dat en zolang er congestie is. Als de vraag naar stroom achterblijft, dat zal het meevallen met die congestie tenzij de stroom uit bijvoorbeeld de Maasvlakte bijzonder gewild is omdat die zo goedkoop is. En sls Tennet de netten verzwaard heeft dan is er geen congestie meer en zijn er dus ook geen kosten van congestiemanagement meer. Maar probleem is wel dat de kosten van die verzwaringen op zich ook gigantisch zijn: denk aan miljarden euro's, wellicht wel 10 miljard euro. Tennet voelt zich echter verplicht om die ter hand te nemen en is daarmee ook al begonnen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn