Vergroening en verduurzaming in nieuw 'Kunduz-akkoord'

26 april 2012 - Hierbij de duurzaamheidsparagraaf in het nieuwe akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie, bestaande uit VVD, CDA, CU, Groenlinks en D66. Zoals blijkt uit de paragraaf komt er een kolenbelasting, een aardgasheffing en een einde aan de fiscale bevoordeling van rode diesel. De aardgasheffing bestaat mogelijk uit een verhoging van de energiebelasting op aardgas.

Citaat uit pakket:

  • Een  fiscaal  vergroeningspakket  zal  worden  voorgesteld,  onder  meer  om  het  gebruik  van fossiele brandstoffen te beperken door het zwaarder belasten van energieproducten. Het gaat dan om de aardgasheffing,  kolenbelasting,  rode diesel,  leidingwater,  eurovignet  (totale opbrengst 890 miljoen euro). De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank worden verhoogd (625 miljoen euro).
  • Er komt 200 miljoen euro extra geld vrij voor stimulering in verduurzaming van de economie, onder meer voor meer woningisolatie en duurzaam bouwen. Er komt ook een onderzoek naar het onderbrengen van zonnepanelen onder het lage BTW-tarief.

Eind citaat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn