Het akkoord dat geen akkoord werd bevatte ook duurzaamheids-paragraaf

25 april 2012 - Ambtenaren regeren over het algemeen gewoon door, welke regering er ook zit. Daarom is de kans groot dat de afspraken die in het Catshuis werden gemaakt, voordat Geert Wilders besloot er zijn handtekening niet onder te zetten, straks gewoon weer op de agenda komen te staan van een volgende regering. Daarom kan het geen kwaad nog eens goed te kijken naar het akkoord dat net geen akkoord werd. Het document bevatte ook een heuse duurzaamheidsparagraaf.

Cadeautje
De punten 28 en 29 uit het akkoord hadden betrekking op duurzaamheid (zie beneden). We lezen daaruit dat er in de jaren 2013, 2014 en 2015 850 miljoen euro beschikbaar zou komen voor het bedrijfsleven, met name bedoeld voor de stimulering van verduurzaming van de economie. Ook de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 zou ermee een stapje dichterbij moeten worden gebracht. Vandaar waarschijnlijk dat van die 850 miljoen 300 miljoen wordt gehaald uit geld dat voor de SDE en de MEP beschikbaar was.

Beetje vaag
Helemaal begrijpen doen we het niet want de MEP is al afgeschaft. Wellicht dat bedoeld wordt dat het geld wordt gehaald uit de ontvangsten van de opslag op de energierekening die in 2013 wordt ingesteld, en die bedoeld is om de SDE-regeling in de toekomst te financieren. Tot nog toe komt dit geld gewoon uit de rijksbegroting. De rest van het duurzame cadeautje voor het bedrijfsleven moet komen uit afschaffing van fiscale voordelen voor het gebruik van diesel in de agrarische sector (rode diesel) en uit extra opbrensten van de zorgpremies voor werkgevers. Het is allemaal een beetje vaag.

Letterlijke tekst uit het Catshuis-document:

28.  Vrijval MEP/SDE regeling

- Er wordt 3x 100 miljoen gefinancierd uit de MEP/SDE regeling.

29.  Gericht stimuleringspakket bedrijfsleven.

- Voor diverse stimuleringspakketten wordt 850 miljoen incidentele uitgaven (in de jaren 2013-2015, zie maximum kaseffect per jaar in tabel) ter beschikking gesteld.

- Het stimuleringspakket dient mede de doelstelling van 14% duurzame energie (2020) uit het Regeerakkoord. Het pakket richt zich concreet op duurzaamheid in relatie tot onder meer versterking agrosector, duurzame bouw (energiebesparing in woningen, schoolgebouwen en ziekenhuizen) en impuls voor kennis en innovatie. Dit zal via een statistische correctie worden verwerkt - afhankelijk van de definitieve vormgeving als uitgave of inkomst -  in het uitgavenkader c.q. het inkomstenkader.

Tabel lasten bedrijven (€ miljoen).

 

2012

2013

2014

2015

2016

26. Afschaffen rode diesel (in twee jaar)

 

150

300

300

300

27. Lastenruimte zorgpremies 2012

 

350

350

 

 

28. MEP/SDE regeling

 

100

100

100

 

29. Stimuleringspakket (kaseffect)

 

-300

-350

-200

 

Totaal

 

300

400

200

300

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn