Aandeel duurzame energie stijgt in 2011 licht

13 april 2012 - Het aandeel duurzame energie in het totale binnenlandse energieverbruik nam in 2011 toe naar 3,97%. Dat blijkt uit cijfers van CBS. De lichte stijging ten opzichte van 2010 (3,66%) is het gevolg van een dalend totaal verbruik aan de ene kant en een licht stijgende duurzame productie aan de andere kant.

Ietsjes anders
Het cijfer van 3,66% in 2010 is een stukje lager dan de meer gebruikelijke percentages duurzame energie waar CBS jaarlijks mee komt. Dat komt omdat in dit artikel wordt uitgegaan van de primaire energie afkomstig van duurzame bronnen gedeeld door het totale binnenlandse energieverbruik. Dit primaire duurzame energie-verbruik nam toe van 127 naar 129 petajoule terwijl het totale verbruik afnam, van 3492 petajoule naar 3250 petajoule. Vandaar de percentages 3,66% voor 2010 en 3,97 voor 2011%.

Officiële cijfers
Het aandeel kan ook anders berekend worden, namelijk als het aandeel van het duurzame eindverbruik in het totale eindverbruik. Dit is manier waarop het van Europa moet worden berekend. Het verschil tussen binnenlands energieverbruik en eindverbruik zit hem waarschijnlijk vooral in de omzetting (het verlies daarbij dus) en het verbruik van energie-producten als olie als grondstof voor producten (plastics met name). Binnenlands energieverbruik is alles wat er in het binnenland beschikbaar komt: dus winning plus import, minus export. Eindverbruik is het verbruik van eindgebruikssectoren: industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer plus wat er voor nodig was om dat te maken.

Cijferbrij
Bij gebruik van eindverbruik-cijfers resulteert het cijfer van 3,75% in 2010. Dat is overigens weer anders dan die 3,82% die CBS zelf vorig jaar meldde, omdat de cijfers na april vorig jaar nog zijn bijgesteld. De cijfers van het eindgebruik in 2011 zijn nog niet bekend. Op basis van die van het binnenlands energiegebruik kan al wel iets worden gezegd van de trend in de officiële cijfers. Te verwachten is dat het 'officiële aandeel' duurzame energie in 2011 ook licht zal zijn gestegen, wat zal blijken als CBS eind deze maand weer zelf met de duurzame energie-cijfers komt.

Daling verbruik
Het totale binnenlandse energieverbruik daalde dus met 7%, zo meldde het CBS donderdag: van 3492 petajoule in 2010, naar 3250 petajoule in 2011. Er is vooral minder aardgas verbruikt (200 petajoule) maar ook het gebruik van olie in de industrie nam af (met 50 petajoule). Dit heeft te maken met de economische conjunctuur, zo meldt CBS (minder plastic-productie). Overigens komt het verbruik nu weer op het niveau van voor 2010. In 2010 was het verbruik extreem hoog door de koude winters.

Koud
Het gebruik van benzine nam wel toe in 2011: van 485 naar 490 petajoule. Het verbruik van elektriciteit in de vervoerssector bleef gelijk op 6 petajoule. Aangezien het totale verbruik 496 petajoule was, is het gebruik van aardgas als brandstof voor de auto, afgerond, nul.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn