Onderzoeksthema's topsectoren water en energie

12 april 2012 - Vorige week maandag werden voor alle negen zogenaamde topsectoren de innovatie-contracten getekend. Voor 2012 en 2013 zal door het Rijk en andere publieke organisaties zo'n 1 miljard euro per jaar ter beschikking gesteld voor onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijfsleven zal daar dan nog zo'n 1,8 miljard euro per jaar bij leggen, zo is afgesproken. Hieronder de thema's binnen de twee topsectoren energie en water.

De thema’s binnen de topsector water zijn:
1. Schone schepen: alternatieve brandstoffen, brandstofbesparing, reductie emissies en geluid.
2. Slimme schepen: veiliger schepen en platforms, reductie bemanning en onderhoudskosten;
marine- en speciale schepen
3. Winnen op zee: duurzame grondstoffen- en energiewinning op zee
4. Slimme havens: systemen voor transport en ladingafhandeling; geavanceerd ontwerp voor
duurzame zeehaven infrastructuur
5. Eco-engineering: waterbouw met hulp van de natuur
6. Waterveiligheid en energie-opwekking in dijken.
7. Leefbare delta: duurzame inrichting en beheer van dicht bevolkte deltagebieden; omgaan met
verzilting in kustzones en delta’s
8. Water for All: toekomstvaste productie van drink- en industriewater en geavanceerde
afvalwaterzuivering
9. More Crop per Drop: zoetwatervoorziening voor voedselproductie en resource efficiency
10. Water & Energie: verduurzaming processen energieproducerende industrie; nieuwe vormen
van energie op basis van watertechnologie
11. Water & ICT: sensing & monitoring voor waterkwaliteit en efficiënte waterbehandeling
(winning, reiniging, transport)

De thema's binnen de topsector energie zijn:
1. Energiebesparing gebouwde omgeving
2. Energiebesparing industrie (in samenwerking met Topsector Chemie)
3. Gas
4. Smart grids
5. Wind op Zee
6. Solar Energy (in samenwerking met Topsector HTSM)
7. Bio-energie (in samenwerking met Topsector Chemie)

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn