Kamer: regering moet aan de bak met duurzaam inkopen

10 april 2012 - De Tweede Kamer wil dat de regering duurzame koplopers gaat belonen, zo blijkt uit een motie die de Kamer dinsdag heeft aangenomen. Die beloning moet tot uitdrukking komen in het inkoopbeleid van de regering, zo kan uit de motie worden opgemaakt.

Advies
De motie, ingediend door CDA en D66, is ingediend in het kader van het debat over duurzaam inkopen door de overheid. De opstellers willen dat de regering eerst advies in gaat winnen bij de partijen die het Advies duurzaam inkopen hebben opgesteld  over hoe deze koploperbenadering kan worden ingevuld (dat zijn: VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, MVO Nederland en Nevi); en vervolgens komt met een voorstel om die benadering in wet- en regelgeving om te zetten.

Voorbeeldprojecten
Een andere motie die is aangenomen is van de hand van CU-Kamerlid Wiegman. Zij verzoekt de regering, met steun van de meerderheid van de Kamer, om de 11 aanbevelingen uit het 'Advies duurzaam inkopen' toe te gaan passen "door tenminste 10 rijksaanbestedingen die het komende jaar in de planning staan te selecteren als voorbeeldproject". De markt moet ook betrokken worden bij de ervaringen van dit duurzaam inkopen.

Water
Een andere motie van Wiegman is dinsdag ook aangenomen. De regering moet jaarlijks duidelijk gaan maken hoeveel mensen aan schoon drinkwater en sanitatie zijn geholpen met Nederlandse ontwikkelingsgeld.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn