Moties over digestaat, vergroening landbouw en oneerlijke handel aangenomen

28 maart 2012 - De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen waarmee de regering en de Europese Commissie wordt opgeroepen om er voor te zorgen dat digestaat kan worden gebruikt als kunstmest.

Digestaat
Digestaat is wat overblijft bij vergisting van mest ten behoeve van de productie van biogas. Als dit digestaat, dat veel mineralen (stikstof) bevat, kan worden uitgereden op het land vergroot dat de aantrekkelijkheid van mestvergisting. De Eurocommissarissen van Landbouw, Klimaat en biodiversiteit zijn het eens geworden over de intentie om de landbouw te gaan vergroenen, en daar zou toestemming voor het gebruik van digestaat goed in passen, zo stellen de Kamerleden.

Vrijheid
Een ander motie op dit gebied was van de hand van Stientje van Veldhoven van D66. Zij riep met steun van de meerderheid van de Kamer de regering juist op om er voor te zorgend dat Nederland meer vrijheid krijgt bij het vergroenen van de landbouw. Tussen de vergroeningsmaatregelen die de Commissie heeft voorgesteld zitten er die voor Nederland inefficiënt zijn, zo stelt de motie. Het zou om de doelen moeten gaan en niet om de methoden.

Oneerlijke handel
Verder is een motie aangenomen die stelt dat de regering ervoor moet zorgen dat de consument een overeenkomst kan ontbinden als  die het gevolg is van een oneerlijke handelspraktijken. Dit kan voor de energiesector van belang zijn omdat hier de consument nogal eens op slinkse wijze ertoe gebracht wordt een overeenkomst te sluiten.

Niet nabij
In theorie moeten moties worden uitgevoerd. Het Parlement is immers het hoogste politieke orgaan in ons land. Dat gebeurt echter niet altijd. Zo legt staatssecretaris Atsma een motie over het nabijheidsprincipe naast zich neer, zo bleek gisteren tijdens het debat over afval. In die motie stelt de Kamer dat afval zo dicht mogelijk bij de bron moet worden verwerkt. Jansen bracht de motie nog eens onder de aandacht van Atsma naar aanleiding van de import van afval uit Italië, door Eon en Van Gansewinkel. Atsma ziet er echter niets in. Jansen (SP) stelde (cynisch) voor om dit nabijheidsprincipe dan ook maar uit de wet te schrappen, want het is al genoemd in de wet Milieubeheer.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn