Salderingsprojecten mogelijk met experimenteer-artikel, proefproces over saldering voor de meter

22 maart 2012 - Er zullen binnenkort mogelijk enkele zonne-energieprojecten worden aangewezen, die gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe experimenteer-artikel van de Elektriciteitswet. Mensen die deelnemen aan deze projecten kunnen dan salderen, hoewel het zonne-energiecentrales voor de meter (dus buiten het huis) zijn geplaatst. Dit zei voorzitter Bart Jan Krouwel van de stichting E-decentraal tegen Kennisbank Energieenwater.net. Ondertussen vindt er een proefproces plaats over de zaak.

Buitenshuis
Het experimenteerartikel is recentelijk in de wet gekomen, op initiatief van de Tweede Kamer. Met het artikel wordt het mogelijk om tijdelijk bepaalde wetgeving buiten werking te stellen om zo innovatieve duurzame energieprojecten mogelijk te maken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Initiatieven van bewoners met saldering vóór de meter kunnen hier mooi onder komen te vallen (het artikel lijkt zelfs hiervoor geschreven te zijn). Daarbij wordt de stroom opgewekt buitenshuis (vóór de meter), maar mogen bewoners de stroom toch aftrekken van hun eigen verbruik, waardoor de opbrengst van de stroom de stroomprijs is inclusief de energiebelasting.

Zoden aan de dijk
Juist dat verschil maakt dat zonne-energieprojecten rendabel zijn. De regering maakt vooralsnog alleen saldering voor de meter door Verenigingen van eigenaren (VVE's) mogelijk (gedwongen door een motie van de Kamer ook), en dan mag de stroom nog alleen afgetrokken worden van het verbruik door de VVE zelf (lampjes in de gang, e.d.). Dat zet geen zoden aan de dijk, zo bevestigt Krauwel tegen ons. Het lijkt daarbij een grove onrechtvaardigheid dat bewoners die zelf stroom opwekken, die niet mogen aftrekken van hun verbruik, de stroom die ze inkopen zeg maar. Alsof je over een bloemkool die je zelf verbouwt belasting moet gaan betalen.

Fiscus
Er lopen daarom nu een aantal projecten waarbij partijen de grenzen van de wet opzoeken om zo te kijken wat mogelijk, zo zegt advocaat Jesse Zijlma van het kantoor BarentsKrans op het congres Lokale duurzame energiebedrijven, dat woensdag en donderdag in Bunnik wordt gehouden. In Amsterdam is men bezig met de plaatsing van zonne-panelen op het dak van het gebouw van een VVE, waarbij de opgewekte stroom wordt afgetrokken van het verbruik van die bewoners zelf (en dus niet van dat van de VVE). De bewoners betalen overigens wel energiebelasting, dat door de initiatiefnemers opzij wordt gezet voor het geval de rechter of de fiscus oordeelt dat die toch betaald moet worden.

De boer op
Verder is er het project Boer zoekt buren, waarbij mensen de installatie van zonnepanelen op het dak van een nabijgelegen boerderij financieren. Het is nu de boer die de opgewekte stroom saldeert, en de boer betaalt een bepaalde vergoeding aan de buren. Die is dan hoger dan mogelijk zou zijn als de stroom op de markt verkocht had moeten worden. Ze krijgen dan trouwens ook bonnen of iets dergelijks voor de aankoop van goedkope producten van de boer. Deze laatste optie is vrijwel zeker legaal. In Zeewolde experimenteert men met een project waarbij alle deelnemers van een project vóór de meter expliciet een bepaald stukje van de zonne-energiecentrale krijgen toegewezen en de stroom die daarmee wordt opgewekt wordt aan hem toegerekend. Dit is dubieuzer.

Zon op Nederland
Verder is er nog een initiatief van Zon op Noord, wat tegenwoordig Zon op Nederland heet. Deze organisatie financiert de aanleg van zonnepanelen op daken van particulieren. De bewoner saldeert de opgewekte stroom met zijn verbruik maar hij betaalt een vergoeding aan de organisatie. Hij verdient dus minder dan als hij de panelen zelf  op het dak zou schroeven, maar het project loopt toch omdat mensen in dat laatste vaak niet zo'n zin hebben. Particulieren kunnen obligaties kopen, waarmee dus de panelen gefinancierd worden. Deze investeerders krijgen volgens initiatiefnemer Eric de Lange, die ook op het congres was, "drie keer hun inleg terug".

Salderingsangst
Ondertussen is Krauwel in gesprek met politici voor om een stuk of vier salderingsprojecten onder het nieuwe experimenteer-artikel te laten vallen, om op die manier wat van de grond te krijgen. Dat zijn projecten van verschillende grootte en aard, zo zegt Krauwel. Dat lijkt te gaan lukken. Vooral het ministerie van Financiën ligt tot nog toe dwars. De ambtenaren zijn bang dat het Rijk teveel belastinginkomsten mis loopt. Het aantal oplossingen hiervoor is bijna oneindig. Zo kan het budget van de SDE verlaagd worden, kan de energiebelasting voor grijze stroom omhoog, of kan middels extra maatregelen voorkomen worden dat saldering na de meter een grote vlucht neemt. Daarbij is het zo dat de extra economische activiteit die het gevolg zal zijn van het afleggen van de 'salderingsangst' allerlei extra belastingen genereert.

Proefproces
Ondertussen is Windvogel een proefproces begonnen. Daarbij gaat het dus niet om de saldering van stroom van een zonne-energie centrale maar om die van windmolens (die kunnen bijna per definitie niet achter de meter geplaatst worden). De Windvogel beheert vijf windmolens. Mensen kunnen lid worden van de coöperatie en geld storten voor de financiering van de bouw of aankoop van windmolens. Het proces is in overleg met het Rijk opgestart. De partijen willen er niet teveel over zeggen, want ze willen in alle rust uitzoeken wanneer er nu wel en wanneer niet energiebelasting moet worden betaald. Mogelijk dat Anode uit Barendrecht met het proces meedoet, want de Windvogel  kondigde midden vorig jaar aan dat Anode namens de Windvogel bij wijze van proef betaling van de energiebelasting van een maand zou inhouden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn