Record vermogen aan nieuwe zonne-energie in Duitsland, ook Vlaanderen booming, en Nederland?

19 maart 2012 - In Duitsland wordt in het eerste half jaar mogelijk een record-vermogen aan zonne-energie centrales bijgebouwd. Er wordt minstens 4000 MW neergezet, nog net voordat eind juni van dit jaar de feed-in tarieven flink verlaagd zullen gaan worden, zo concludeert Peter Segaar van Polder PV.

Veel vermogen
Segaar baseert zich onder meer op persdienst Reuters, die dit heeft opgetekend uit de mond van regerings- en branche-vertegenwoordigers. Die meldden dat in januari en februari van dit jaar 1000 MW is geïnstalleerd en deze maand waarschijnlijk zelfs 2000 MW.  In de afgelopen jaren is er steeds 7,5 GW aan vermogen toegevoegd, waarmee het totaal vermogen in Duitsland op bijna 29 GW komt, meer dan in Nederland in totaal aan elektrisch vermogen is opgesteld.

Kortingen
Vandaar dat de regering Merkel wilde snijden in de tarieven. De tarieven zouden dalen naar 19,5 cent per kWh voor de kleine en 13,5 cent voor de grote centrales. De initiatiefnemers van de bouw van centrales in het vrije veld krijgen respijt tot eind juni, mits ze een vergunning hebben. Verwacht kan daarom worden dat in de drie laatste maanden van het half jaar nog veel van die grote centrales in het veld opgeleverd zullen worden. Zo is er een bedrijf Parabel dat een installatie van maar liefst 40 MW wil gaan bouwen, zo meldt Polder PV. Die kortingen hadden al per 9 maart doorgevoerd moeten zijn, maar dat is er niet van gekomen. Subsidies ineens stopzetten gaat in Duitsland een stuk lastiger dan in Nederland.

Marginaal
In Nederland gaat het een stuk rustiger. Tennet-organisatie Certiq meldt volgens Segaar dat er in februari van dit jaar 119 installaties aangemeld zijn met een vermogen van ruim 1,4 MW. In de maanden daarvoor was dat zo'n 2,5 MW per maand. Veel installaties in Nederland worden echter niet meer aangemeld bij Certiq omdat ze toch niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Segaar schat meer dan de helft van het totale vermogen tegenwoordig buiten Certiq om wordt gebouwd. In Vlaanderen gaat het echter weer we een stuk vlotter. Daar kwam in de afgelopen maanden zo'n 80 tot 90 MW per maand bij en in december vorig jaar zelfs 140 MW. Daar is het subsidiestelsel nog wel in tact.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn