Kabinet wil geen duurzaam doel voor na 2020, VVD morrelt aan ETS

19 maart 2012 - Dit kabinet is geen voorstander van het opstellen van een nieuw doel voor duurzame energie voor na 2020. Dat schrijft minister Verhagen als reactie op een advies 'Remmen los' van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (in feite ondanks de naam maar één raad). Die raad had gepleit voor een nieuw doel voor na 2020. Dan moet het aandeel duurzame energie 14% zijn.

Mitsen en maren
Maar het kabinet ziet er niets in. Wel wil Verhagen inzetten op een nieuw doel voor de reductie van CO2-uitstoot. Dat zou 40% moeten bedragen in 2030, ten opzichte van het niveau van 1990. (Het doel voor 2020 is een reductie van 20%.) Deze toezegging is echter met veel mitsen en maren omgeven. Verhagen: "De uiteindelijke hoogte is afhankelijk van het niveau van adequate mondiale actie en adequate waarborging van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven." De kans is dus groot dat dit standpunt ergens in de komende tien jaar zal worden herzien.

Elementen
Dan komt de cryptische zin: "Het kabinet blijft met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in gesprek om na te gaan welke elementen, naast Europese CO2-doelen, nog meer kunnen bijdragen aan investeringszekerheid, rekening houdend met de technologische, economische en politieke onzekerheden." Daarbij wordt mogelijk gedoeld op de invoering van een leveranciersverplichting.

Morrelen aan doelen
Ook is het kabinet geen voorstander van een energiebesparingsdoel, zoals die mogelijk in de nieuwe richtlijn Energie-efficïëntie wordt opgenomen, maar dit was al meer dan bekend. Daarbij morrelt de VVD steeds meer aan de doelen. Het is bekend dat de VVD één doel voor de reductie van de CO2-uitstoot meer dan genoeg vindt en geen andere doelen daarnaast duldt. Dat doel moet bereikt worden middels het Europese handelsstelsel voor CO2-uitstootrechten (ETS), waarbij bedrijven plafonds voor de emissie opgelegd worden. Eerst was energie-woordvoerder Leegte nog lovend over ETS, maar in een ander recent debat stelde hij veel vraagtekens bij het stelsel. "Het huidige ETS, zoals het nu werkt, is niets anders dan een rem
op economische groei." Dus het is een beetje te verwachten dat de VVD binnenkort van dit stelsel ook afstand van gaat nemen.

Nieuws
Verhagen merkte in de brief ook nog op dat er gewerkt wordt aan drie nieuwe structuurvisies op het gebied van energie: één voor windenergie op land (komt dit jaar), een evaluatie van het structuurschema elektriciteitsvoorziening (ook dit jaar) en één over de ondergrond (2013). Voor de rest verwerpt hij in de reactie op het advies de stelling dat er subsidie gaat naar de fossiele industrie, zoals hij al talrijke keren eerder heeft gedaan in debatten met Liesbeth van Tongeren van Groenlinks, en is de teneur van de brief vooral dat het kabinet eigenlijk al zo'n beetje alles doet waar de raad om vraagt. Met dien verstande dat het kabinet in tegenstelling tot de raad vindt dat fossiele energie een wezenlijk onderdeel van de energiemix moet blijven uitmaken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn