Oplaadpalen zullen niet uit netwerktarieven gefinancierd worden, hoe verder?

6 maart 2012 - Oplaadpalen zullen in de toekomst niet uit de netwerktarieven betaald worden. Dat zegt directeur Onoph Caron van de stichting E-laad tegen Energieenwater.net. De kans dat de stichting na 2012 nog lang zal bestaan is daarmee klein geworden.

Eigen zak
Tot nog toe hebben de netbeheerders de stichting uit de eigen winst betaald. In feite is dit dus geld van de aandeelhouders van de netwerkbeheerders: gemeenten en provincies, die hiervoor het groene licht hebben gegeven. Ze zullen dat waarschijnlijk niet weer doen. De netbeheerders hebben een pleidooi gehouden om de financiering te mogen betalen uit de netwerktarieven, maar hier hebben ze geen toestemming voor gekregen. Het gevolg is dat de activiteiten mogelijk zullen stoppen als het huidige potje leeg is. Er is geld voor de plaatsing van in totaal 3000 palen. Dit jaar zullen er waarschijnlijk 1500 palen geplaatst worden, zo zegt Caron. Er staan er al zo'n 1200.

Project-organisatie
Van de door E-laad te plaatsen palen is 20% beschikbaar voor openbare plekken waar de auto door iedereen gevuld kan worden. De overige 80% plaatst de stichting op verzoek van mensen die een elektrische auto hebben aangeschaft. Als dat aantal achterblijft zullen er ook minder dan 1500 palen dit jaar geplaatst worden en kan de stichting dus met het huidige geld langer kunnen doorgaan. Caron benadrukt dat de mensen van de stichting E-laad altijd hebben geweten dat ze werken bij een project-organisatie, die op een gegeven moment ontmanteld zou gaan worden.

Vestzak-broekzak
De gedachte was echter dat dit laatste alleen zou gaan gebeuren als de markt de plaatsing van de palen zou gaan overnemen, en daar niet het nu niet naar uit. Canon zegt dat veel partijen nu van mening zijn dat oplaadpalen publieke infrastructuur is en dat die dus ook  met publieke middelen gefinancierd zou moeten worden. De vraag is dan alleen nog: door wie? De stichting zelf is in gesprek met gemeenten en provincies om te kijken of die de financiering op zich willen nemen. Dat is dan echter voor een groot deel een kwestie van vestzak-broekzak. In plaats van alle provincies en gemeenten, zoals nu, zullen dan wellicht alleen provincies en gemeentes meedoen die veel belang hechten aan het opzetten van de infrastructuur.

Kip en ei
Overigens kunnen best wel vraagtekens gezet worden bij de stelling dát oplaadpalen publieke infrastructuur zijn. De installaties zijn alleen van nut voor mensen van een elektrische auto. De overheid legt ook geen benzine-stations aan. Private partijen leggen die aan en zij worden betaald door mensen met benzine-auto's die benzine tanken. Op dezelfde manier is het goed te verdedigen dat het aanleggen van oplaadpalen moet worden overgelaten aan private partijen, waarna dan op één of andere manier betaald zou moeten door mensen met een elektrische auto. Het tegenargument is dat de markt nog op gang moet komen en dat er niemand zal investeren zolang er nog niet voldoende elektrische auto's op de weg zijn. Daar is iets voor te zeggen, maar het gevaar bestaat nu wel dat de markt niet op gang komt en dat de overheden zullen moeten blijven betalen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn