Eerste resultaten afvalloze overheid en afvalloze gemeenten

15 maart 2012 - De eerste initiatieven om tot een afvalloze overheid in Den Haag te komen zijn al genomen. Van Gansewinkel heeft met het ministerie van ELI een afspraak gemaakt over toepassing van het concept Ecosmart. Dat wil zeggen dat de medewerkers zelf afval scheiden; plastic, GFT-afval, papier en restafval gaan dan in verschillende bakken die bij het bureau staan. Verder zijn er in het zuiden van het land proeven gedaan met afvalloze gemeenten.

Snel
Eind vorig jaar verzocht de Kamer in een motie van Stientje van Veldhoven (D66) en Marieke van der Werf (CDA) een pilot in Den Haag op te starten met de afvalloze overheid. De bedoeling is dat het afval van alle overheidsorganisaties in Den Haag zo veel mogelijk wordt aangewend voor 'hoogwaardig hergebruik' en dat er zoveel mogelijk spullen worden aangekocht die recyclebaar zijn, zo stelt de motie. Staatssecretaris Atsma stelde al meteen tijdens het debat dat er contacten waren gelegd over de pilot. Hij doelde dus blijkbaar op het initiatief van Van Gansewinkel. Opmerkelijk dat hij daar toen niet wat meer woorden aan wijdde.

Vragen
D66 raadslid Tobias Dander van de gemeente Den Haag wilde wel eens weten hoe het er mee stond, waarna het college van B&W liet weten dat de eerste contacten zijn gelegd en dat er midden 2012 een beslissing wordt genomen. Ook hier wordt weer niet gerept over het initiatief van het ministerie.

Winstmaker
Maar misschien staat de stad wel helemaal buiten de vijfjarige overeenkomst die tussen Van Gansewinkel en het ministerie van ELI eind vorig jaar hebben gesloten. Op dertig locaties van het ministerie van ELI, met in totaal 10.000 werkplekken, wordt het afval gescheiden opgehaald. Elke dag is er iemand van Van Gansewinkel aanwezig om het afval in te zamelen. "Het levert de organisatie alleen maar geld op, want de hoeveelheid restafval wordt tot een minimum teruggebracht", zo zegt woordvoerder Tim Kezer van Van Gansewinkel. "Waarom zou niet heel de overheid het gaan doen?" Ook banken passen het concept inmiddels toe.

Brabantia
In het zuiden van het land zijn verder proeven met de 'afvalloze gemeente' gedaan. Zo hebben in de gemeente Cranendonck (ZO-Brabant) 50 huishoudens meegedaan aan een proef om zoveel mogelijk afval te scheiden. Zij kregen allemaal verschillende gekleurde plastic bakken van Brabantia, die ook meedeed aan de proef. "De proef was succesvol", zo zegt Kezer. De hoeveelheid restafval van huishoudens werd teruggebracht tot 4%. Dat is eigenlijk optimaal, want maandverband en doekjes en dergelijke kunnen vanwege de hygiëne maar het beste in de verbrandingsovens verdwijnen. Van Gansewinkel haalde het afval drie keer per week op, met kleine wagens.

Opschaling
Mogelijk dat de proef in Cranendonck nu uitgerold wordt naar heel de gemeente. Dat is in ieder geval wel de intentie van initiatiefnemer Pieter Reus van SRE Milieudienst. Van Gansewinkel is verder in gesprek met andere gemeenten in het land over het houden van soortgelijke proeven, waaronder mogelijk Eindhoven en Best.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn