Eneco houdt omzet op peil door overnames, stopt met installatie zonnepanelen

14 maart 2012 - Eneco heeft activiteiten die te maken hebben met de installatie van zonnepanelen stopgezet. Deze activiteiten maakten onderdeel uit van Ecostream dat in recente jaren is overgenomen van het ter ziele gegane energiebedrijf Econcern. Het stilzetten van de activiteiten levert een verlies op van 32 miljoen euro. Andere activiteiten, zoals ontwerp van, advisering over en exploitatie van zonne-energiecentrales gaan wel door, zo zegt een woordvoerder van Eneco bij de presentatie van de jaarcijfers tegen Energieenwater.net.

Omzet
De omzet van Eneco groeide in 2011 naar iets meer dan 5 miljard euro. Verantwoordelijk daarvoor zijn met name de overname van Oxxio in 2011 en van het resterende belang van 50% in het Prinses Amalia-windmolenpark, dat ook in de boedel van Econcern terecht kwam. Ook de opbrengsten van netwerkbedrijf Stedin droegen bij aan de omzetstijging, alsmede een stijgende productie van stroom door windmolens.

Krappe marges
De verkochte volumes aan gas daalden flink door de zachte winter. Er werd 5,9 miljard kubieke meter gas verkocht, tegen 6,7 miljard in het jaar daarvoor. De afzet van stroom liep wel op: van 24,4 naar 27,5 TWh. Het bedrijfsresultaat van het energiebedrijf (dus de productie en verkoop van gas en stroom) bedroeg 135 miljoen euro (totaal 388 miljoen euro). De marges van de conventionele productie met gas staan onder druk, zo schrijft Eneco. Dat kan consequenties hebben voor de gasgestookte Enecogen-centrale die eind vorig jaar werd geopend en waarin Eneco een belang van 50% heeft. Na aftrek  van financiële lasten, belastingen en verlies door het stopzetten van activiteiten van Ecostream blijft een netto-winst over van 204 miljoen euro, een stijging van 45% ten opzichte van 2010.

Commerciële intake
Net als de andere netbeheerders mocht Stedin van de NMA flink hogere tarieven bij de klanten in rekening brengen, waardoor het bedrijfsresultaat steeg van 200 miljoen naar 290 miljoen euro. Waarom de NMA toestaat dat winstgevende netbeheerders nog meer winst behalen ten kosten van mensen die het vaak niet al te breed hebben is niet duidelijk. Joulz, het infrabedrijf, kan ook weer op eigen benen staan. Het bedrijf, dat in 2010 nog in de rode cijfers dook, boekte een bedrijfsresultaat van 17 miljoen euro. Het bedrijf moet in toenemende mate commerciële opdrachten van andere netbeheerders dan Stedin binnenhalen, en dat schijnt aardig te lukken: 240 miljoen van de 580 miljoen is 'commerciële orderintake'.

Investeringen
Eneco heeft in 2011 geïnvesteerd in de overname van Oxxio (voor 72 miljoen euro), en in de uitbreiding van belangen in het Prinses Amalia Windpark en Air Energy. Daarnaast is er geld (in totaal 737 miljoen euro) gestoken in de overname van Enfinity België, in gas en stroomnetten (388 miljoen euro), in de vervolmaking van Enecogen (67 miljoen), in de gasopslaginstallaties in het Duitse Epe (51 miljoen), in de ontwikkeling van windparken (94 miljoen), in de vervanging en uitbreiding van warmtenetten (46 miljoen) en in de bouw van de houtgestookte bio-energiecentrale ‘Golden Raand’ in Delfzijl (37 miljoen euro).  Met de overname van Oxxio zijn 400.000 klanten binnengehaald. Hierdoor en door de start van klantenwerving in België steeg het aantal klanten met 20% naar 1,8 miljoen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn