Mensen nemen steeds kleinere hypotheeklening

20 juni 2014 - Huizenprijzen zijn weer aan het stijgen sinds juni 2013. Opvallend is echter dat de prijzen in mei gelijk bleven aan die van april. De prijsindex voor bestaande koopwoningen van het Kadaster en CBS bedroeg in mei 85,7, evenveel als in april.  Duidt dit  op een vertraging in het herstel van de woningmarkt?

De index is in januari 2010 op 100 gesteld. Dus de prijzen zijn  zo'n 14% gedaald in vergelijking met toen. In juni 2013 werd een dieptepunt van 84 aangetikt. Daarna was er dus een lichte stijging. De index wordt gebaseerd op de bedragen die door particulieren bij aankoop betaald worden voor bestaande huizen, dus niet op die  voor nieuwbouwwoningen.

De gemiddelde koopsom daalde in die jaren ook: van 255.000 in 2009  en 240.000 in 2010 naar 220.000 euro nu. Dat is dus wat mensen gemiddeld betalen als ze een nieuw huis kopen. Het dieptepunt lag eind 2013 op 205.000 euro.

Die koopsom is wat anders dan de prijsindex. De index is de prijs van alle woningen, op basis van de prijs bij recente transacties. De koopsom is de gemiddelde prijs van alleen de woningen die 'over de toonbank' gingen. Vandaar dat de ontwikkeling in die indices verschillen. Als er bijvoorbeeld ineens meer dan vroeger kleine huizen worden gekocht dan zal de koopsom dalen, maar de index hoeft dan niet te dalen.

Opvallend is dat de koopsom in mei 2014 wat daalde ten opzichte van april, terwijl de index gelijk bleef. Mensen kochten dus inderdaad wat meer kleinere huizen.

Nog een interessant feitje dat naar voren komt uit de cijfers van het Kadaster is dat het bedrag dat mensen lenen langzaam  maar zeker daalt.  De gemiddelde hypotheek bij de aankoop van een woning bedroeg in mei van dit jaar, afgerond, 246.000 euro. In 2008 was dat nog zo'n 300.000 euro.

Na de financiële crisis in dat jaar daalde dit bedrag wat, maar  opvallend genoeg steeg het weer tot ongeveer 300.000 euro in januari 2011. Daarna startte de definitieve daling. Een mogelijke verklaring is dat prijzen van huizen daalden; dus mensen die een bepaald huis op het oog hadden hoefden minder te lenen. Maar mogelijk dat mensen tevens voorzichtiger zijn geworden. Het was immers de tijd dat de discussie over beperking van de hypotheekrente-aftrek  op gang kwam en dat het kabinet even later daadwerkelijk  maatregelen nam waarmee die aftrek (lichtelijk) beperkt werd. Dus misschien dat mensen een groter deel van de aankoopsom met eigen geld hebben gefinancierd, wat heel verstandig is.

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn