'Europese Hof gaat splitsing goedkeuren'

25 maart 2013 - Het Europese Hof zal de Hoge Raad naar verwachting adviseren om de splitsingswet in ere te herstellen. Dat heeft Energieenwater.net vernomen van twee verschillende bronnen, die betrouwbaar zijn. Voor eind dit jaar zal er duidelijkheid komen.

Verassing
De splitsingswet dwingt energiebedrijven zich op te splitsen in een commercieel deel en een netwerkdeel. De wet werd tot ieders verrassing in juni 2010 buiten werking gezet door het Gerechtshof van Den Haag, lang nadat die door de Tweede en Eerste Kamer na een jarenlange behandeling was aangenomen. Het argument van het Hof was dat het niet uitgesloten was dat de energiebedrijven geprivatiseerd konden worden; daarmee zouden voor deze potentieel private bedrijven de Europese regels voor het vrije kapitaalverkeer van kracht zijn.

Twijfel
Het ministerie van Economische Zaken ging in cassatie bij de Hoge Raad en timmerde snel een nieuwe wet in elkaar om nog duidelijker dan tevoren vast te leggen dat privatisering van netwerken toch echt helemaal verboden is (en dat het daarmee dus echt gaat om overheidsbedrijven). De Hoge raad durfde echter geen beslissing te nemen - de uitspraak werd een aantal keren uitgesteld - en vroeg om advies aan het Europese Hof van Justitie.

Concreet
Dat Hof zou nu dus hebben aangegeven dat splitsing volgens de Europese wetgeving wel mogelijk is. Zowel energiebedrijf Eneco als het ministerie van Economische Zaken zijn hiervan op de hoogte. Als de Hoge Raad het advies volgt zal de uitspraak van het Gerechtshof ongedaan gemaakt worden en moeten de energiebedrijven zich alsnog splitsen. Concreet heeft dit echter alleen gevolgen voor Eneco en Delta, omdat alle andere bedrijven zich al hebben gesplitst.

Verkoop
Beide bedrijven, Delta en Eneco, zijn fel gekant tegen een opsplitsing van hun bedrijf. Delta vreest voor het voortbestaan. Het bedrijf zit financieel in zwaar weer en krijgt het nog moeilijker als de hoge opbrengsten van het netwerkbedrijf na afsplitsing niet in het bedrijf blijven maar bij de nieuwe eigenaren terecht komen.

Kruissubsidies
Eneco zal minder getroffen worden. Eneco vindt echter dat het in ongesplitste vorm het beste kan werken aan een transitie naar een duurzame energiehuishouding. Daar is volgens Eneco nauwe samenwerking met het netwerkbedrijf voor nodig, zo zei iemand van het bedrijf vrijdag. Verder denkt Eneco dat splitsing niet in het belang is van klanten en dat Eneco op achterstand gezet wordt ten opzichte van de grote buitenlandse energiebedrijven (RWE, Eon, etc.) die zich niet hoeven op te splitsen. Daar staat tegenover dat Eneco nu een oneigenlijk concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de andere Nederlandse energiebedrijven, die al wel gesplitst zijn.

Echte redenen
Splitsing is wel degelijk goed voor de klant omdat dit de concurrentie op de energiemarkt ten goede komt. Het netwerkbedrijf van Eneco Stedin heeft er dan, in tegenstelling tot nu, immers geen belang meer bij om de eigen leverancier te bevoordelen. Nieuwkomers, die ook gebruik maken van de netten, staan dan minder dan nu op achterstand bij de gevestigde bedrijven. De echte reden van Eneco om tegen de splitsing te zijn is dan ook dit oneigenlijk concurrentievoordeel. Ook kan het bedrijf makkelijker kapitaal aantrekken als de netten op de balans staan. Het belangrijkste is mogelijk nog wel dat het niet zoveel garanties hoeft neer te leggen bij Gasterra.

Opleving
Daarbij: op het moment dat Stedin is afgesplitst zal dit bedrijf waarschijnlijk uit zijn schulp kruipen en zich meer voor het publiek belang gaan inzetten. Iedereen kan zien dat de netwerkbedrijven Alliander en Enexis zijn gaan floreren nadat ze onder het juk van de commerciële moeder (Nuon, Essent) vandaan kropen.

Verkoop
De opsplitsing van Eneco kan voor de aandeelhouders (met name de gemeenten Dordrecht, Rotterdam en Den Haag) trouwens reden zijn om de verkoop van het commerciële deel extra voortvarend ter hand te nemen. Een energiebedrijf mag niet verkocht worden zolang het niet gesplitst is.

Raar
Europese energie-wetgeving schrijft voor dat de landelijke netwerkbeheerders zich splitsen. Alleen hoeft dat van Europa niet noodzakelijkerwijs op eigendomsniveau, zoals wel in Nederland. Volgens de Nederlandse splitsingswet mogen de beide takken niet in handen zijn van één en dezelfde eigenaar. De Europese richtlijnen geven drie opties, waarvan splitsing op eigendomsniveau er één is. Het zou dus ook wel heel raar zijn als het Hof zou oordelen dat deze splitsing op eigendomsniveau onwettig is, ook al heeft de splitsingswet betrekking op energiebedrijven met regionale netten, en niet op bedrijven met landelijke netten.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn