Advies advocaat-generaal aan Hof van Justitie: splitsing is helemaal OK

16 april 2013 - Advocaat-generaal Jääskinen heeft in een advies aan het Europese Hof geoordeeld dat de Nederlandse splitsingswet verenigbaar is met Europees recht. Dit bevestigt het eerdere bericht van Energieenwater.net dat het Europese Hof de splitsing goed gaat keuren.

Vragen
De splitsingswet (officieel: wet onafhankelijk netbeheer) regelt dat een bedrijf niet zowel mag bestaan uit een netwerkbedrijf als een bedrijf dat energie produceert en verkoopt. Ze mogen geen onderdeel uitmaken van dezelfde groep (het groepsverbod). Bestaande geïntegreerde energiebedrijven moesten zich dus opsplitsen. Eneco, Essent en Delta gingen in beroep tegen de wet. Die zaak kwam terecht bij de Hoge Raad, en die heeft zogenaamde pre-justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Drie conclusies
Die heeft weer advies gevraag aan de advocaat-generaal. En drie trekt drie conclusies. Ten eerste is het geheel legaal om een privatiseringsverbod voor netwerken af te kondigen, zoals Nederland gedaan heeft. Ten tweede is het wel mogelijk dat het zogenaamde groepsverbod in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal. Dit moet onderzocht worden. Maar, ten derde, in dit geval is dat laatste niet zo.

Argumentatie: Het groepsverbod is een "gerechtvaardigde beperking van het vrij verkeer van kapitaal, omdat hiermee kan worden gewaarborgd dat de mededinging niet wordt verstoord doordat een monopoliepositie als beheerder van het distributienet wordt benut [lees: misbruikt] bij de verhandeling, levering of productie, dan wel binnen andere van het netbeheer afgescheiden sectoren.”

Gevolgen
Nu is het natuurlijk de vraag of het Europese Hof dit advies overneemt. Eerder nam de Hoge Raad al niet een advies over van een advocaat-generaal. En daarna is het de vraag of de Hoge Raad de uitspraken van het Europese Hof overneemt. Als dit allemaal gebeurt zal dit alleen gevolgen hebben voor Delta en Eneco. Dit zijn de enige twee geïntegreerde energiebedrijven die zich nog niet hebben opgesplitst. Vooral voor Delta zullen de gevolgen vrij heftig zijn. Verkoop van het commerciële deel van Delta is dan bijna onvermijdelijk. Maar ook een verkoop van Eneco ligt dan voor de hand.

 

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn