Windcentrale: exorbitante 'onderhoudskosten', misleidende verzekering en betalen voor je eigen opgewekte stroom

Meerdere klachten over de Windcentrale ontvingen we naar aanleiding van onze berichten over Winddelen van de Windcentrale. We gaan hier kort in op twee ervan.

1. Betalen voor opgewekte stroom

Richard Frank klaagt dat hij betaalt voor stroom aan Greenchoice, terwijl hij feitelijk meer opwekt dan dat hij verbruikt. Dat komt zo.
Frank kocht 2 'winddelen' in de molen 'De Bonte Hen', die in het park bij Burgervlotbrug (Noord_Holland) staat. Die waren eerst van Greenchoice, maar ze zijn 'overgeschreven' op naam de Windcentrale. De kosten van de winddelen waren 335 euro per stuk.

Frank verbruikte 1.500 kWh in 2014. Normaal is dat 3.500 kWh maar hij heeft zonnepanelen, dus hij wekt zelf stroom op. De winddelen van de Windcentrale hebben hem 2.500 kWh opgeleverd. Hij krijgt dus geld, zou een leek denken: 1.500 verbruikt en 2.500 kWh opgewekt met 'zijn eigen stukje windmolen'. (Zo wordt het aan de man gebracht door de Windcentrale.)

Maar u raadt het al: Frank krijgt geen geld, hij moet daarentegen betalen. Want Greenchoice brengt voor die 1.500 kWh 23 cent per kWh in rekening, terwijl hij voor die 2.500 kWh die uit 'zijn' windmolen komt maar 7 cent per kWh krijgt. Hij betaalt 345 euro (1.500 maal 23 cent) en hij krijgt 175 euro (2.500 maal 7 cent).
Frank vindt natuurlijk dat hij een vergoeding moet krijgen voor die 1.000 kWh (2500-1500) die hij meer heeft opgewekt dan verbruikt. Bij een prijs van 7 cent per kWh zou hij 70 euro ontvangen. In plaats daarvan betaalt hij 170 euro. Een verschil van 240 euro. Een duidelijker bewijs van de onzinnigheid van de stelling dat de investeerder zijn eigen stroom opwekt is er niet.

Frank:
"Het is het principe. De site van Windcentrale impliceert dat je je eigen stroom opwekt, maar het enige wat je doet met een winddeel is het verplicht verkopen van je stroom aan Greenchoice."

Een andere gevolgtrekking van Frank is dat een winddeel 35 euro opbrent, iets meer dan de jaarlijkse onderhoudskosten. Die bedroegen 25,99 euro per winddeel. Bij een investering van 335 euro per winddeel duurt het dan 33 jaar voordat de kosten eruit zijn. Jammer dat een molen geen 33 jaar meegaat.

Burgervlotbrug

2. Exorbitante onderhoudskosten

Een tweede klacht kregen we van Henk de Groen. Het is een lange mail. Problemen zijn onder meer de hoogte van de onderhoudskosten, de niet-werkende app en de manier waarop beslissingen worden genomen. De Groen voelt zich ronduit misleid.

Iemand die winddelen koopt betaalt een investeringsbedrag en onderhoudskosten. De Groen betaalde 215 euro aan investeringskosten en hij betaalt 26 per jaar aan onderhoudskosten. Die onderhoudskosten zijn dus meer dan 10% per jaar van het investeringsbedrag. Dat is fors, zo stelt De Groen.

Anders gezegd; per kWh bedragen de onderhoudskosten 5,5 cent, uitgaande van een productie per winddeel van 468 kWh. Branche-vereniging EWEA gaat uit van 1,2 cent aan onderhoudskosten per kWh.

Verkeersvliegtuig
Nog anders gezegd. Er zijn volgens De Groen 5.662 winddelen verkocht voor de molen waarin De Groen investeerde (De Trouwe Wachter, ook bij Burgervlotbrug). Die betalen dus in totaal per jaar zo'n 120.000 euro aan onderhoudskosten! (exclusief BTW). De onderhoudskosten van een molen van de windcentrale zijn daarmee 60% van die van een modern verkeersvliegtuig, zo stelt De Groen.

Het probleem zit in het woord 'onderhoudskosten'. Dat klinkt onschuldig. Maar waar de Windcentrale over onderhoudskosten spreekt bedoelt de organisatie exploitatiekosten. En bij de exploitatiekosten zitten dan ook bijvoorbeeld de salarissen van de twee directeuren, een vergoeding voor Greenchoice, etc. En het gaat om behoorlijke bedragen. Want die 120.000 is nog maar het bedrag van één molen; de Windcentrale heeft er een stuk of tien. In ieder geval is het niet zo dat de winddelers de stroom tegen kostprijs krijgen, zoals beloofd is. De Groen voelt zich dan ook misleid.

Hij eiste ontbinding van zijn contract op basis van misleiding. Tevens kondigde hij actie aan omdat hij een discrepantie had vastgesteld tussen de kosten die mensen met winddelen betalen en de gemotiveerde kosten. De Windcentrale heeft slechts 54.000 van die kosten verantwoord, zo stelt De Groen.

"Binnen 24 uur nadat ik mijn aangetekende brief bij TNT had afgegeven was mijn totale investering van 7 x € 215 terug op mijn rekening bijgeschreven." En directeur Reitsma maakte er werk van want: "de laatste mail van de heer Reitsma telt meer dan 30 pagina's". Dan heb je een hoop uit te leggen.

Verzekering
De Windcentrale doet in folders alsof de centrales goed verzekerd zijn. Feitelijk is er echter sprake van een onderhoudscontract bij een bedrijf uit Barneveld: Bettink. Die zou voor zo'n 24.000 euro per jaar niet alleen voor het onderhoud opdraaien, maar ook alle eventuele schade vergoeden. Zo'n klein bedrijf kan echter onmogelijk alle schade vergoeden op het moment dat er echt grote problemen zijn met de molen. "Wanneer er zich een calamiteit voordoet zijn de winddelers overgeleverd aan de solvabiliteit van een onderhoudsbedrijf."
Bij mijn weten is een verzekering overigens iets wat alleen door een verzekeraar mag worden aangeboden. En om verzekeraar te mogen zijn heb je een vergunning nodig en die heeft Bettink niet. Er is dus ook in dit opzicht sprake van misleiding.

Tegengas
De Groen stelt dat hij "redelijk wat informatie" heeft omtrent zaken waar de leden van de coöperatie zeker niet mee zullen instemmen. Die kunnen dan in principe tegengas geven op een algemene vergadering van de leden. Probleem is echter dat de besluiten alleen met tweederde meerderheid kunnen worden genomen. De directeuren van de Windcentrale hebben mogelijk echter al 10% van de winddelen (560 dus) in handen. Dus moeten er heel wat leden komen voordat een besluit kan worden genomen dat ingaat tegen het belang van die directeuren. 

De Groen:
"Ik heb kritiek geleverd op de situatie dat alle melkkoeien in een coöperatie worden ondergebracht onder leiding van de veehouder, die belangen heeft die tegengesteld zijn aan die van de koeien."

Opening Burgervlotbrug

"Dan zijn er legio zaken die gewoon stinken. waarvan ik het bewijs niet kan rond krijgen. De productie van de Trouwe Wachter in 2014: men zegt een prima windjaar te hebben gehad, terwijl de productie 468 kWh 6,4 % is achtergebleven op het veronderstelde gemiddelde van 500 kWh. Men verwijst naar Windex van het CBS, maar daar kan ik nergens de windgegevens van de gemeente Schagen terugvinden. Vorig jaar heeft de Windcentrale maar liefst 16 maal een bericht naar mijn smartphone app gestuurd betreffende problemen met de opgave van productiegegevens, servers die er uit liggen, servers die vervangen worden, servers die verplaatst worden, bruto gegevens die voortaan netto worden... De laatste week van december krijg ik de melding dat de productiewaarden van de laatste 3 maanden met 5 % moeten worden verlaagd, en dat de data tussen 12.00 en 15.00 uur ontbreken. Ik denk niet dat een accountant daar van de bomen het bos nog ziet. "


Jurgen Sweegers
Adviesbureau SweegersFinance

Copyright © SweegersFinance

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn