CBS: economie krimpt met 0,5%, ondanks hogere gasproductie

14 augustus 2012 - Het BBP is in het tweede kwartaal met 0,5% afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is iets minder dan de krimp van 0,8% in de twee kwartalen daarvoor. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de economie met 0,2% gegroeid.

Economie
De economie kan worden onderverdeeld in een aantal bestedings-categorieën: export (minus import), consumptie (van Nederlanders), investeringen (door Nederlandse bedrijven) en de overheid. Die bestedingen tellen op tot het BBP. Er zijn twee manieren om de groei te meten: ten opzichte van een kwartaal ervoor en ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De laatste methode is zuiverder, omdat dat geschoond wordt voor seizoenseffecten. Ten opzichte van een jaar geleden is de economie het tweede kwartaal weer gekrompen.

Kommer en kwel
Het zou dus onjuist zijn om te stellen dat de Nederlandse economie weer uit het dal aan het kruipen is. De economie is in het tweede kwartaal weliswaar gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal, maar dit zegt niet zoveel. Er zijn veel seizoenseffecten, waardoor de verschillende kwartalen eigenlijk niet goed met elkaar te vergelijken zijn. Zo is het in de winter natuurlijk normaliter een stuk kouder (hogere aardgasproductie) en gaan mensen met de komst van het voorjaar daarentegen wellicht weer allerlei spullen kopen.

Patroon
Ook ontwikkelingen in het aantal banen duidt niet echt op een aantrekkende economie. Dit aantal daalde met 55.000. Wel is het dus zo dat de krimp begint af te nemen en dat is dan weer wel bemoedigend. Interessant is ook dat de balkjes in de grafiek van het CBS een soort patroon lijken te volgen.

Onderverdeling
De krimp van 0,5% is het saldo van de krimp en groei in de verschillende bestedingscategorieën.  De consumptie daalde met 1,3% ten opzichte van een jaar geleden. We gaven dus met zijn allen minder uit. Alleen de uitgaven aan elektronische apparatuur en aan gas voor verwarming stegen. Dit laatste komt omdat het tweede kwartaal relatief koud was in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Investeringen daalden met 3,2%. Er werd met name minder geïnvesteerd in woningen, gebouwen, waterwegen en andere infrastructuur. Er werd wel meer geïnvesteerd in auto's door de veranderingen in fiscale wetgeving per 1 juli.

Import en export
De overheidsuitgaven namen met 0,5% toe, vooral door een toename van de zorgkosten van 1%. De waarde van de export steeg met 3,6%. Overigens steeg de import ook stevig: met 3,4% en dit is slecht want alles wat we importeren produceren we niet zelf. Typisch is dat juist die categorieën groeien, waarvan we eigenlijk niet willen dat ze groeien: namelijk het gasverbruik en de zorg.

Productie
Het BBP kan ook gemeten worden door te kijken naar de productie van sectoren. Opvallend is dan dat de waarde bij de delfstoffenwinning met 11,4 % steeg. Het gaat hier met name om de Nederlandse productie van aardgas, die dus steeg omdat het kouder was (er komt dan meer gas uit de grond). Waarschijnlijk zijn ook prijsstijgingen van gas en olie debet aan deze stijging.  Ook de 'productie' van de overheid steeg, wat weer met name door het aanbod van zorg komt. In de bouw gaat het nog steeds erg slecht, waar de dalende investeringen in huizen en infrastructuur natuurlijk ook al op duidden. De toegevoegde waarde daalde hier met meer dan 9%, (wat dan weer een zegen is voor het landschap. Dus de vraag is of veel bouwen wel echt bijdraagt tot onze welvaart, maar dit is een andere discussie).

Relativering
Overigens moet bedacht worden dat de cijfers nog tig keer worden aangepast door het CBS. En dan kan een krimp ineens omslaan in een groei, of omgekeerd. Zo veranderde CBS recentelijk de aanvankelijk krimp van de economie in het eerste kwartaal (ten opzichte van het kwartaal daarvoor) in een groei.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn