Krimpende omzet, stijgende investeringen en negatieve kasstroom bij Nuon

10 februari 2012 - De omzet van Nuon kromp in 2011 met een miljard euro. Hierdoor kwam er minder geld binnen. De investeringsuitgaven stegen daarentegen naar meer dan een miljard euro en omdat er ook 159 miljoen euro in rook op ging door 'veranderingen in schulden, derivatenposities en vorderingen' liep er vorig jaar veel meer geld weg dan dat er binnenkwam bij het bedrijf.

Investeringen
Nuon investeerde in 2011 ongeveer 1,1 miljard euro. Dat blijkt uit de cijfers die donderdag bekend werden gemaakt. Er werd geïnvesteerd in de bouw of renovatie van drie gascentrales (Diemen, Amsterdam en Eemshaven), in de aanleg van een warmtepijp van Diemen naar Almere en in uitbreiding van de gasopslagcapaciteit in Epe, net over de grens met Duitsland. Ook is een begin gemaakt met de bouw van een groot windmolenpark in Zeewolde. Nuon wil in 2012 voor het eerst de brand in de drie nieuwe gasgestookte centrales zetten. De capaciteit voor de productie van stroom zal dus de komende jaren flink toenemen.

Boekwinst
Door het hoge investeringsniveau werd de kastroom negatief. Aan kasopbrengsten kwamen onder meer binnen de opbrengst uit de verkoop van de gasvelden op de Noordzee (298 miljoen euro). De gewone bedrijfsactiviteiten leidden tot een instroom van per saldo 607 miljoen euro. Er ging verder 159 miljoen in rook op door veranderingen in schulden, derivatenposities en vorderingen. Verder is ook nog Nuon België verkocht voor 214 miljoen euro. Dit bedrag is in januari 2012 ontvangen en telt dus niet meer mee voor de kasstroom van 2011. In totaal is met die twee verkopen een boekwinst geboekt van 156 miljoen euro, zo stelt Nuon.

Krimp
De omzet van Nuon daalde flink in 2011: met 18% naar 4,5 miljard euro. Dat kwam met name door een daling in de gasverkopen: van 6,5 naar 5,5 miljard kubieke meter, veroorzaakt door de relatief warme winters in 2011. Als oorzaken van de dalende omzet worden ook genoemd de desinvesteringen en de 'moeilijke marktomstandigheden'. De brutomarge (omzet minus inkoop van energie) daalde met ongeveer 400 miljoen euro (moesten we zelf berekenen), maar de operationele kosten bleven op peil. De winst daalde ondanks alles nog relatief weinig: van 563 miljoen naar 438 miljoen euro.

Andere feitjes
De stroomverkopen stegen wel: van 25,7 TWh naar 27,1 TWh. Andere feitjes: het aantal vaste medewerkers daalde met 300 naar 5490 terwijl het aantal externe medewerkers met 843 ongeveer op peil bleef. Nuon verkocht 19.935 ketels in 2011, tegen 17.648 in 2010 en de installatie-dochter van het bedrijf isoleerde 12.629 woningen, tegen bijna 9.000 het jaar daarvoor. Dit lijkt dus wel een succes te zijn ondanks de mogelijk hogere prijzen die Nuon vraagt in vergelijking met die van de installateur om de hoek. Het aantal gas- en stroomklanten blijft nog altijd stabiel, respectievelijk 1,9 en 2,3 miljoen, waarbij de een gas- en stroomklant in de meeste gevallen dus één en hetzelfde huishouden is.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn