Privatiseringsverbodwet vindt willig Kameroor, Van der Hoeven heeft haast

22 september 2010 - VVD en PVDA stemmen in met de nieuwe wet tegen privatisering van netwerkbedrijven. De andere partijen hadden nog vragen, zo blijkt uit de beantwoording van die vragen door minister Van der Hoeven van Economische Zaken. De minister heeft gevraagd om een spoedprocedure bij de Hoge Raad, maar het is nog de vraag of de rechters daarmee instemmen.

Vragen naar de bekende weg
CDA wilde weten of met deze wet privatisering van netten nu echt onmogelijk is geworden (ja), SP vroeg zich af of de wet iets veranderd aan de situatie van Delta en Eneco (nee, die kunnen nog steeds ongesplitst blijven) en Groenlinks vroeg of de minister al in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. (ja, op 26 augustus).  De CU vroeg zich af of gedwongen splitsing nog nodig is, waarna de minister nog maar eens voor de honderdduizendste keer de voordelen van de splitsing uitlegde.

Oordeel rechter onjuist
Het Gerechtshof stelde dat het privatiseringsverbod ‘niet absoluut’ is, omdat dit verbod is geregeld in een algemene maatregel van bestuur en niet in formele wetgeving. De rechter concludeerde daaruit dat de Europese regels van het vrije verkeer van kapitaal van toepassing zijn en dat daarmee gedwongen opsplitsing van de energiebedrijven een onrechtmatige daad is. De minister herhaalde haar standpunt dat het oordeel van het gerechtshof over het privatiseringsverbod onjuist is.

Lezen is ook een vak
De minister is het niet eens met de opmerkingen van de SP dat er de laatste jaren teveel geregeld wordt in onderliggende regelgeving en te weinig in echte wetten. De manier waarop het privatiseringsverbod is geregeld is historisch zo gegroeid, zo merkt ze op. Overigens is het niet juist dat het privatiseringsverbod uitsluitend is geregeld in AMVB’s en dergelijke. Het staat in de wet, al is het een beetje omslachtig. Er staat zoiets als dat privatisering verboden is, dat de minister toestemming moet geven als de aandeelhouders een netwerkbedrijf willen verkopen, maar dat het die toestemming niet geeft als de aandelen daarmee in particuliere handen komen.

Delta en Eneco zitten te zieken
De minister heeft de Hoge Raad gevraagd om een spoedbehandeling, zodat de zaak voor 1 januari 2011 kan worden afgehandeld. Essent heeft daarmee ingestemd, maar Delta en Eneco zijn de zaak aan het traineren. Ze hebben gesteld dat ze geen zwaarwegende argumenten zien voor een snelle zitting.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn