Dagvaarding EZ tegen splitsingsuitspraak dinsdag op de bus

24 augustus 2010 - Het ministerie van Economische Zaken heeft dinsdag een cassatie-dagvaarding op de bus gedaan. Daarmee heeft de overheid beroep aangetekend tegen de beslissing van het Gerechtshof van Den Haag om de splitsingswet ongeldig te verklaren. De zaak zal nu dus worden behandeld door de Hoge Raad. Verder is het wetsvoorstel om privatisering nog scherper dan nu te verbieden inmiddels terug gekomen van de adviesronde bij de Raad van State.

'Gij zult niet privatiseren'
Omdat het kabinet demissionair is zal het wetsvoorstel nog een keer worden behandeld in de ministerraad, zo zegt woordvoerder Jan van Diepen van het ministerie tegen Energieenwater.net. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Het voorstel wordt dus niet als controversieel gezien door het huidige demissionaire kabinet, en ook de Kamer zal het waarschijnlijk niet willen doorschuiven totdat er een nieuw kabinet zit. De tekst in de wet zal nog duidelijker maken dan voorheen dat privatisering van energienetwerken uit den boze is.

Rechter weet het beter
Dat laatste stond eigenlijk al in de wet, maar het Hof was van mening dat het er op zo'n manier stond dat het eigenlijk geen echt privatiesringsverbod is. Daaruit concludeerden de rechters dat energiebedrijven eigenlijk een soort van private bedrijven zijn waar de Europese regels van het vrije verkeer van kapitaal op van toepassing zijn. En dit was weer reden om de splitsing van de energiebedrijven, hoewel geregeld in een nationale wet die na een jarenlange behandeling, door Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, ongeldig te verklaren.

Financiële eisen
Een ander aspect van de herstelwetgeving is dat als bedrijven besluiten zich vrijwillig op te splitsen de wettelijke financiële eisen aan netbeheerders ook van toepassing zijn. Die eisen gelden nu alleen bij gedwongen splitsing. Het ministerie heeft op die manier geregeld dat de moederbedrijven bij de splitsing de netwerkbedrijven voldoende eigen vermogen mee zouden geven en niet helemaal vol zouden stoppen met schulden. Omdat alle bedrijven die al gesplitst zijn, nu ineens vrijwillig gesplitst zijn (de wetgeving is immers ongeldig) zouden de voormalige moederbedrijven op het idee kunnen komen om geld terug te gaan eisen van de netwerkbedrijven.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn