ASN: Nieuwe website, geinig appje, echte duurzaamheid, gratis zonnelamp en slechte klantenservice

20 mei 2015 - ASN Bank heeft een actie, waarover veel geadverteerd wordt. Als u nu 2.000 euro of meer belegt in een van de beleggingsfondsen krijgt u een lamp die op zonne-energie loopt ('Wakawaka') cadeau.Tevens wordt u gelokt met de belofte dat er geld wordt overgemaakt naar Amref Flying Doctors, wat hen dan in staat zou stellen vroedvrouwen in Oeganda en Tanzania te ondersteunen. Die krijgen dan ook zo'n lamp, voor als de bevalling 's nachts plaatsvindt. Marketingtrucjes dus. Ik weet niet of ze werken. Ik hoop het niet. Want beleggers moeten zich natuurlijk niet laten leiden door dit soort presentjes als ze investeringsbeslissingen nemen. Beleggers moeten investeren in zaken waarin ze geloven en waar ze een goed rendement van verwachten. Dat hoeft een belegging in een fonds van ASN bank overigens niet uit te sluiten.

Aard van het beestje
Genoegzaam bekend is dat ASN aardig duurzaam belegt. Er wordt alleen belegt in bedrijven die voldoen aan bepaalde duurzame criteria. Soms kun je je afvragen of het oordeel van ASN juist is. Zo meldt de bank dat sinds kort belegd wordt in Philips. Die beslissing is genomen nadat Philips afstand nam van een belegging in DutchAero, dat betrokken is bij de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF. Maar vraag is of Philips een duurzaam bedrijf is nu het afscheid genomen heeft van deze deelneming. Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels over. Dat alles neemt niet weg dat de ASN bank serieus probeert alleen in duurzame bedrijven te beleggen en dat de bank door deze investeringen en door het communicatiebeleid echt probeert om bedrijven meer op het duurzame pad te krijgen. Iemand die verduurzaming van de samenleving voorstaat heeft met het aandelenfonds van ASN een belegging waar hij achter kan staan, waarin hij kan geloven. Aan de eerste voorwaarde, hierboven genoemd, is dus voldaan.

Duurzame obligaties?
Er is, behalve het aandelenfonds, een hele trits aan fondsen, waaronder een obligatiefonds, een 'Milieu- en waterfonds' en een 'Duurzaam small en midcapfonds'. Het obligatiefonds roept nog veel meer twijfels op over het duurzame karakter omdat dit louter bestaat uit staatsobligaties van West-Europese landen. Wat is er duurzaam aan staatsobligaties van Nederland, wat een erg onduurzaam beleid voert? En dat terwijl het aandeel van Nederlandse obligaties in de portefeuille maar liefst 20% is. Kernenergie-mogendheid Frankrijk is met een aandeel van 13,5% eveneens goed vertegenwoordigd. Beleggen in het obligatiefonds biedt derhalve geen meerwaarde. De particuliere belegger kan net zo goed Nederlandse staatsobligaties aankopen via zijn beleggersrekening (maar misschien beter niet op dit moment). Het aandelenfonds lijkt me voor de duurzame belegger het meest interessant, ook omdat de spreiding hier waarschijnlijk het grootst is.

Geinig
Twee zaken vallen me op bij een kort onderzoekje naar de nieuwste marketing-actie van ASN. De eerste is dat de bank een nieuwe website heeft gelanceerd: Een ander rendement. Die website lijkt in veel opzichten op de 'huissite', behalve dan dat Eenanderrendement.nl alleen over sparen en beleggen gaat. Geinig is de checklist die de bezoeker laat zien wat hij het beste met zijn geld kan doen. De bezoeker kiest eerst of hij een belegger of spaarder is en beantwoordt dan een aantal vragen, waarna de bank met een aantal suggesties komt omtrent het fonds of de spaarrekening die het beste bij hem past. Een beetje flauw is om hier steeds nadrukkelijk bij te zetten dat dit geen beleggingsadvies is. Dat is het natuurlijk wel en dat geeft ook niet. Mogelijk is de bank in de veronderstelling dat het geen beleggingsadvies mag geven via de site. Volgens ASN bank is de site opgestart om duurzaam beleggen wat meer onder de aandacht te brengen. De eigen site, die wat droger is, gaf daartoe onvoldoende mogelijkheden, zo zegt woordvoerder Monique Messelink. De bedoeling is om ook niet-klanten erop te wijzen dat er op een andere manier naar rendement gekeken kan worden; dat het dus niet alleen geldelijk rendement betreft maar ook het rendement in termen van duurzaamheid, etc.

Klappen
Het tweede wat opvalt is dat overal alleen de resultaten van het aandelenfonds over de afgelopen vijf jaar worden getoond. Dat is een gestaag stijgende grafiek, wat niet gek is gezien het dal in koersen dat ontstond na de bijna-collapse van het financiële systeem in 2008 en 2009. De koers is ongeveer verdubbeld in die vijf jaar, naar zo'n 106 euro per aandeel. Die vijf jaar is wellicht bewust zo gekozen. Want als we langer teruggaan is de lijn helemaal niet zo mooi stijgend. Neem als startpunt april 2000. Toen was de koers van het aandeel 93 euro. Met die datum als startpunt is het aandeel gestegen met 14% in 15 jaar, ofwel met nog geen 1% per jaar! Precies twee jaar na april 2000 was het aandeel nog maar 49 euro waard. Koersen kunnen dus flinke klappen maken, ook die van duurzame aandelen. Natuurlijk wordt overal de obligate waarschuwing geplaatst: 'Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'. Maar ondertussen pronkt de bank wel met die resultaten. Een betere tekst zou overigens zijn: 'Resultaten uit het verleden zeggen niet zo heel veel over de toekomst'. Dat hebben we hier beargumenteerd. We zullen later uitgebreid naar het rendement en andere aspecten van het aandelenfonds van ASN gaan kijken.

Klantenservice
Overigens was ik zelf klant bij ASN en ik was niet bijzonder tevreden over de klantenservice. Die was tamelijk erbarmelijk. Dat blijkt nog steeds zo te zijn. Ik had drie vragen en de dame aan de lijn wist geen antwoord te geven op alle drie de vragen. Twee keer moest ze bij iemand anders te rade gaan, na het verkeerde antwoord te hebben gegeven. Nu wilde ik zelf niet gaan beleggen maar iemand die bijvoorbeeld 10.000 euro of meer wil stoppen in één van de fondsen mag verwachten dat hij gedegen antwoord krijgt op vragen over de fondsen en over de bank in het algemeen. Hij moet zijn risico kunnen inschatten.
De dame stelde dat de beleggingen door de ASN-bank zelf worden uitgevoerd en was heel stellig hierin. Terwijl dat gedaan wordt door Actiam, een ander onderdeel van het concern SNS Reaal, waartoe ASN behoort. Het geven van dit soort desinformatie aan beleggers die op het punt staan om duizenden euro's te investeren kan echt niet meer in deze tijd, en mág ook simpelweg niet meer. Gelukkig wist woordvoerder Demmink van de bank wel kundig antwoord te geven op alle vragen. "De banken groeien steeds meer naar elkaar toe", zo zei Messelink. Dat biedt voordelen, maar heeft ook nadelen, want de behandeling van de klant zal mogelijk nog onpersoonlijker worden. Dat lijkt me geen goede zaak.


Jurgen Sweegers
Adviesbureau SweegersFinance

Copyright © SweegersFinance

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn