Steeds meer uitwisseling van kennis en kunde over duurzaamheid tussen SNS-bank, ASN bank en Regiobank

17 mei 2015 - De verschillende banken van SNS Reaal wisselen steeds meer kennis en kunde uit over duurzaamheid. De banken -ASN Bank, SNS Bank en Regiobank- doen samen onderzoek naar de vraag wat precies de maatschappelijke rol is van de banken. "Er is vergaande samenwerking op dit gebied", zo zegt directeur communicatie Monique Messelink van de ASN Bank dinsdag tegen Sweegersfinance. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om woningen te verduurzamen.

Overname
SNS Reaal werd in 2013 overgenomen door de staat, nadat het bedrijf in moeilijkheden was gekomen. Beleggers die aandelen SNS hadden verloren hun inleg. De overname heeft echter ook voordelen gehad. "De overname heeft de ruimte geschapen om wat meer na te denken over de rol van de bank op lange termijn", zo zegt Messelink. Niet langer hoeft alleen naar de wensen van aandeelhouders op korte termijn te worden gekeken. Messelink merkt op dat de drie banken goed luisteren naar wat naar voren komt uit initiatieven als de Bankwijzer. Die onderzoekt onder meer de mate van duurzaamheid van banken.

Wortels
De drie banken geven vooralsnog ieder een eigen invulling aan de maatschappelijke rol die ze willen spelen, op basis van hun eigen kracht. Zo benadrukt de Regiobank natuurlijk het belang van sterke wortels in de regio. SNS concentreert zich nu vooral op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de klanten, door ze financieel te onderwijzen. En de ASN Bank focussed van oudsher op duurzaamheid en mensenrechten. Maar een beweging richting een meer duurzame SNS-bank ligt op basis van de samenwerking voor de hand. SNS bank scoort trouwens helemaal niet slecht volgens de Bankwijzer. De bank komt met een score van 71% als tweede onder ASN Bank, die een score van 85% haalt.

Ander rendement
Op het gebied van facilitaire diensten wordt trouwens al sterk samengewerkt met SNS-bank. Zo levert SNS bank aan ASN bank diensten op het gebied van IT, heel belangrijk voor een online-bank als ASN, en de rekeningafschriften. ASN heeft recentelijk een nieuwe website opgezet: www.eenanderrendement.nl. De bedoeling hiervan is om het duurzame beleggen wat meer onder de aandacht te brengen.

Monique MesselinkFamilieband
Daarnaast wordt al samengewerkt bij het beheer van de beleggingsfondsen. Beheerder voor de fondsen van ASN Bank en SNS Bank is Actiam, ook een onderdeel van het concern. Het is de club van de bekende beursanalist Corné van Zeijl.
Dit is ook een reden dat het beleggingsportefeuille steeds meer op elkaar gaat lijken. Het is ongetwijfeld zo dat beleggingen van Actiam voor de ene bank die voor de andere bank beïnvloeden, of dat voor beide banken op enig moment bepaalde aankopen worden gedaan. Naar verluidt doet Actiam eigenstandig onderzoek naar de vraag welke aandelen in aanmerking komen voor aan- en verkoop en of voldaan wordt aan de criteria die ASN bank daarbij hanteert. Messelink benadrukt echter dat de relatie louter contractueel is. Nieuwe Europese regels schrijven voor dat beleid en beheer van beleggingsfondsen gescheiden zijn, net zoals we dat zagen bij Meewind. Het beleggingsbeleid van ASN wordt bepaald door ASN zelf. Het beheer van de fondsen is een half jaar geleden uitbesteed aan Actiam. Beide partijen kenden elkaar al. Actiam deed al de bancaire uitzettingen, ofwel het wegzetten van de spaargelden die door ASN bank worden aangetrokken.

Fusie?
In februari van dit jaar kondigde minister Dijsselbloem de verkoop van Vivat aan een Chinees bedrijf aan. In Vivat zijn alle niet-bancaire activiteiten van het concern ondergebracht, met het oog op een verkoop. Dat zijn onder meer Zwitserleven, Reaal, Route Mobiel en Actiam. Als Vivat verkocht wordt zullen de 'familiaire banden' tussen Actiam en ASN worden doorgesneden. Na deze verkoop zullen de drie banken nog meer op elkaar zijn aangewezen. Een fusie is dan geen hele rare gedachte meer. Maar mogelijk dat het toch van belang wordt geacht aan de eigenheid van de zelfstandige merken vast te houden.

Jurgen Sweegers
Adviesbureau SweegersFinance

Copyright © SweegersFinance

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn