Oh, oh, oh, hoe kon ik zo dom zijn om naar Pure Energie over te stappen?

1 maart 2018 - Ik ben er weer ingetuind. Getrapt in de mooie praatjes van een energiebedrijf. Pure energie dit keer. Ze kwamen als goedkoopste uit de bus toen ik in 2016 een klein vergelijkend warenonderzoek deed. Een mooi duurzaam bedrijf, zo dacht ik nog. En nu? Nu voel ik me beroofd. Ik had vertrouwen in Pure Energie maar dat is weg. Ze hebben me bedonderd. Ze voerden gigantische prijsverhogingen door in de korte tijd dat ik er zat. Het stroomtarief steeg met 30% en het gastarief met 22%. Daar was ik al eerder achter gekomen. Daarom had ik al besloten om weg te gaan bij Dure Energie. De eindafrekening kwam in februari. En toen bleek het allemaal nog veel erger dan gedacht.

Peren
Niet alleen schoten de leveringstarieven voor gas en stroom omhoog. De vaste tarieven stegen met maar liefst 150%. Dat is bijna (of helemaal) crimineel. In 2016 waren de vaste tarieven nog 29,04 euro per jaar voor gas en eenzelfde bedrag voor stroom. Toen ik wegging was dat gestegen naar twee keer 72,60 euro. Het is de vraag of het doorvoeren van zo'n grote tariefverhoging geoorloofd is. Ik ga dit na bij de ACM, die toezicht houdt op de energiesector.

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de tarieven bij Pure Energie in de periode: eind 2016 - begin 2018. Let ook op de gigantische stijging van de gasprijs vanaf 1 juli 2017.

Ontwikkeling vaste en variabele kosten bij Pure Energie, bij een contract met variabele tarieven*
  eind 2016 1 januari 2017 1 juli 2017 1 januari 2018 Stijging
Leveringstarief Stroom per kWh 0,05169 0,05208 0,06466 0,06736 30%
Leveringstarief Gas per M3* 0,25150 0,25792 0,29948 0,30678 22%
Vast tarief stroom per jaar 29,04 72,60 72,60 72,60 150%!
Vast tarief gas per jaar 29,04 72,60 72,60 72,60 150%!

 * Prijzen in euro's, inclusief BTW
** Inclusief regiotoeslag voor de regio Zuid-Holland

Sneaky
En dan de stiekeme manier waarop deze tariefsverhoging is doorgevoerd. Het begint er al mee dat Pure Energie nooit expliciet gemeld heeft dat de vaste kosten zo sterk stijgen. Het bedrijf heeft wel mailtjes gestuurd maar daar staat in: 'Wijziging van de tarieven van het variabele contract.' Dan denk je dat alleen de variabele tarieven stijgen, ofwel de leveringstarieven per kubieke meter gas en per kWh., Deze tarieven stijgen in het algemeen twee keer per jaar. Nergens wordt expliciet iets gezegd over wijziging van de vaste tarieven. Hoe stiekem ze zijn blijkt ook wel uit het volgende. In het mailtje van midden 2017 staat dat de leveringstarieven twee keer per jaar veranderen. In het mailtje van eind 2016 met de sterke stijging van de vaste kosten in het vooruitzicht staat dat de tarieven twee keer per jaar wijzigen. Dat is het enige verschil.

Misleiding
In de PDF-bestanden die bij de mailtjes zaten staat wel iets over de vaste tarieven. Maar zie op de plaatjes hieronder hoe sneaky dat gebeurt.
In eerste instantie stond er bij de tarieven (eerste helft van 2017) dat de vaste kosten 72,60 per jaar zijn. Die regel staat onder, en los van, de tarieven voor gas en stroom, zodat de indruk wordt gewekt dat in totaal de vaste kosten 72,60 zijn, voor gas en stroom samen. Maar in feite wordt twee keer 72,60 in rekening gebracht. Dit lijkt me misleiding.
In het PDF-bestand met de tarieven vanaf juli 2017 staat er ineens 'per aansluiting' achter. Een argeloze klant denkt dan nog steeds dat het tarief maar één keer in rekening wordt gebracht want de regel met de vaste kosten staat weer los van de stroom en gastarieven. En ik denk dat de meeste klanten denken dat ze maar één aansluiting hebben. Pure energie zegt dan vast: u heeft twee aansluitingen: één gas- én een elektriciteitsaansluiting en claimt hiermee dat is aangekondigd dat het tarief twee keer in rekening wordt gebracht.
En dan, vanaf 2018, staan er ineens tarieven per dag: 0,1989 euro per dag. De reden dat Pure Energie dit doet ligt voor de hand. Zo lijken de vaste kosten minder dan ze zijn en bovendien bemoeilijkt het een vergelijking met eerdere tarieven, zodat niet opvalt hoezeer de tarieven zijn gestegen.

Al met al zijn de energiekosten bij een bepaald, standaard gebruik, in ruim één jaar gestegen met 39%!

Totale kostenstijging bij standaard energieverbruik*
  Variabel tarief
stroom
Variabel tarief
Gas
Vast tarief
stroom
Vast tarief
gas
Totale kosten
op jaarbasis *
Eind 2016  0,05169  0,25150  29,04 29,04  515
Begin 2018  0,06736  0,30678  72,60 72,60  715
Stijging 39%

 * Bij een verbruik van 3000 kWh aan stroom en 1200 kubieke meter gas per jaar, exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en netwerkkosten

Kerfstok
Ik ben zo ontzettend stom geweest. Want ik had het kunnen weten. Er waren namelijk drie tekenen dat het wel fout moest lopen met Pure Energie.
Een eerste teken werd aangereikt door het verleden. Raedthuys, het moederbedrijf van Pure Energie, is namelijk in de jaren rond 2004 veel in het nieuws geweest vanwege dubieuze financiële constructies bij de bouw van windmolenparken. Het bedrijf kreeg de wind van voren. Ik had verwacht dat Raedthuys na al dit tumult schoon schip had gemaakt en verre zou blijven van onoorbare activiteiten. Hoe naïef.

Dikke duim
Een tweede indicatie was de belachelijke 'toegangsprocedure' waar ik doorheen moest voordat ik klant mocht worden. In eerste instantie werd ik afgewezen nadat een of ander vaag bedrijf, EDR, namens Pure Energie, zogenaamd had uitgevogeld dat er iets mis was met mijn betalingsverleden. Nu heb ik regelmatig ruzie gehad met energiebedrijven maar ik heb wel altijd betaald. Met mijn betalingsverleden was derhalve niets mis; wat ze na verloop van tijd ook toegaven. Toen had ik al moeten zeggen: 'Ik stop er mee. Ik ga wel naar een ander.' Maar dat was me de eer te na. Ik wilde niet dat vage kredietbureautjes konden gaan bepalen waar ik al dan niet klant zou worden.

Foetbal
En de derde indicatie was, hoe vreemd het ook klinkt, de sponsoring door Pure Energie van voetbalclub FC Twente. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat deze sponsoring een hoop geld kost. Dat moet uit de lengte of uit de breedte komen, zoals ze dan zeggen, maar in beide gevallen is het de klant die mag dokken. Andere energiebedrijven, behalve wellicht de hele grote, kiezen niet voor zo'n megalomane sponsoring van een voetbalclub, dus Pure Energie moest wel duurder zijn dan andere vergelijkbare bedrijven. Het is vaak zo simpel om een bedrijf te kunnen beoordelen. Het is door mijn hoofd geschoten maar ik heb niets gedaan met die gedachte. En nu zit ik met de gebakken peren.

Actie
Eigen schuld dikke bult, zou je kunnen zeggen. Ik had het kunnen weten. Maar ik ben niet iemand die het er bij laat zitten. Ik zal melding maken van het vermoeden van oneerlijke handelspraktijken bij Consuwijzer. En ook zal ik de ACM vragen of een dergelijke verhoging van de tarieven niet groter is dan wat redelijk is. In de wet staat namelijk dat als tariefstijgingen onredelijk zijn de ACM maximum tarieven kan opleggen. (artikel 95b Elektriciteitswet, artikel 44 Gaswet). Ook lijkt het me goed dat mensen in de regio Enschede op de hoogte worden gebracht van de gigantische prijsstijgingen bij Pure Energie. In die regio zitten veel klanten van Pure Energie en ik denk dat zij zich vaak niet zullen realiseren dat de tarieven zo sterk omhoog gegaan zijn. Ze zijn al zo teleurgesteld door het beleid van het bestuur van de club en dan nu ook nog mogelijk bedonderd worden door het energiebedrijf dat de club sponsort.

Jurgen Sweegers

 

fragmenten van de communicatie door Pure Energie over de tarieven
Met de klok mee:
Tarieven eind 2016: vaste kosten 29,04 euro voor stroom en 29,04 euro voor gas
Tarieven begin 2017: vaste kosten 72,60 per jaar
Tarieven tweede helft 2017: vaste kosten 72,60 euro per jaar, per aansluiting
Tarieven 2018: vaste kosten 0,19890 per dag voor gas en 0,19890 per dag voor stroom
(Sommige tarieven hier zijn zonder BTW en sommige met BTW, vandaar dat ze soms anders zijn dan in de tabel hierboven. En de gastarieven zijn die zonder regiotoeslag.)

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn