Eerste Kamer maakt gehakt van slimme meterwet, haalt verplichting eruit

7 april 2009 - Mensen zullen niet verplicht worden om een zogenaamde slimme energiemeter te accepteren. Dat heeft de Eerste Kamer in een debat over een nieuwe energiewet bedongen. De Tweede Kamer had de wet al goedgekeurd. In die wet staat dat de consument de slimme meter moet accepteren. Als hij dat niet doet pleegt hij een economisch delict en kan hij maximaal een half jaar de cel in. De Eerste Kamer kon hier om een aantal redenen niet mee leven. Daarom komt er nu een ‘novelle’, waarin de minister aangeeft dat ze de wet gaat veranderen. Eigenlijk kan de Eerste Kamer een wet alleen maar goed- of afkeuren.

Gedwongen meter
De wet regelt dat iedereen in Nederland een zogenaamde slimme meter krijgt. Dit is een energiemeter die op afstand door het energiebedrijf uitleesbaar is. Het energiebedrijf kan de meter per kwartier uitlezen. Ook wordt het mogelijk om een consument op afstand af te sluiten of om de doorlaat te verminderen bij slecht betalingsgedrag, zodat er minder apparaten tegelijkertijd aangesloten kunnen worden. Daarnaast regelt de wet ook dat er een vast tarief voor het transport voor stroom en gas komt, het zogenaamde capaciteitstarief. Nu is dat tarief nog afhankelijk van het verbruik. Het tarief voor de energie zelf blijft natuurlijk wel verbruiksafhankelijk. De wet is vorig jaar door de Tweede Kamer goedgekeurd, nadat die er een aantal amendementen had ingefietst.

Wisselgeld
De belangrijkste reden die het ministerie geeft voor de slimme meter is dat die tot energiebesparing zou leiden. Mensen krijgen regelmatig een briefje in de bus over de hoogte van hun verbruik of ze kunnen en website raadplegen en hierdoor zullen ze spontaan allerlei apparaten gaan afzetten, zo is de veronderstelling. Een ander argument dat het ministerie gebruikt is dat het van Europa moet. De echte reden van de wet ligt echter waarschijnlijk ergens anders. De vorige minister van Economische Zaken heeft de slimme meter en het capaciteitstarief mogelijk aan de energiesector beloofd, in ruil voor steun voor zijn plannen om de energiebedrijven op te splitsen.

Buiten de waard
Maar hij had buiten het parlement gerekend. De Tweede Kamer zorgde er al voor dat er eerst een ‘proefperiode’ van twee jaar komt. Pas dan wordt definitief besloten of het tot een grootschalige uitrol komt. Verder besliste de Tweede Kamer dat mensen expliciet toestemming moeten geven voor het per kwartier uitlezen van zijn meter. De Eerste Kamer heeft nu het verplichte karakter van de meter eruit gehaald.De belangrijkste reden dat de Eerste Kamer hiermee problemen heeft is opmerkelijk genoeg het privacy-aspect. De Kamer vindt dat mensen die bezwaar hebben tegen de berg persoonlijke gegevens die er elke dag richting de netbeheerder gaat een alternatief moeten hebben. Zij moeten de meter kunnen weigeren, net als mensen die dat om andere reden willen doen. Het zou niet juist zijn als ze daarvoor de cel in moeten.

Gehakt
De Eerste Kamer maakte gehakt van de argumentatie van de minister. Zo doorzagen de Senatoren goed dat de Europese richtlijn er maar bijgesleept was om de meter er doorheen te krijgen. Nergens in die richtlijn staat dat er een slimme meter moet komen. De essentie is dat er 9% energiebesparing in negen jaar wordt bereikt. Er staat verder dat "voor zover technisch mogelijk en financieel redelijk is én voor zover dit in verhouding staat tot de potentiële energiebesparing, consumenten tegen concurrerende prijzen de beschikking krijgen over individuele meters", zo las Schouten van D66 voor. Het lijkt dus om ‘individuele meters’ (in contrast met collectieve meters) te gaan, iets wat in Nederland allang gerealiseerd is. Verder lijken de woorden “tegen concurrerende prijzen” erop te duiden dat de consument iets te kiezen moet hebben.

Liegen en bedriegen
Kneppers van de VVD merkte op dat Van der Hoeven van de proefperiode van twee jaar eigenlijk een soort try-out had gemaakt. “De voorstelling staat gepland maar moet nog voor het publiek worden uitgeprobeerd.” Zij noemde de beantwoording van de minister dan ook niet adequaat. “En mijn fractie voelt zich herhaaldelijk op het verkeerde been gezet.” Zo had Van der Hoeven gezegd dat de Europese consumentenorganisatie Beuc in tegenstelling tot de Nederlandse Consumentenbond voorstander is van verplichte uitrol. Dit blijkt echter niet zo te zijn. De organisatie heeft na het vorige debat in de Eerste Kamer van eind maart expliciet aan de minister laten weten. Kneppers; “De minister beargumenteert haar standpunt met feiten die geen feiten blijken te zijn.” Al vaak is gebleken dat deze minister van Economische Zaken niet om een leugentje meer of minder verlegen zit.

Alternatieven?
Toch is het nog maar de vraag of de consument dadelijk echt iets te kiezen heeft. Want de minister wilde wel toestemmen in het schrappen van de verplichting, de consument kan weigeren, maar ze zei ook dat ze niet met alternatieven zou komen. “…liever geen alternatieve meter. Ik zou dan zeggen: of een slimme meter die allerlei dingen kan, of men houdt wat men heeft”, zo antwoordde ze op een opmerking van Schouten. Maar de vraag is dan wat er gebeurt als de netbeheerder bij de afnemer langskomt en stelt dat de oude meter versleten is en vervangen moet worden door een nieuwe. Hij heeft echter alleen maar een slimme meter in de aanbieding. Dat is natuurlijk de manier om de slimme meter mensen toch nog door de strot te drukken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn