Bureaucratie: bij uitbreiding zonne-installatie moet extra meter worden geplaatst

20 mei 2009 - Mensen die hun zon-PV installatie uitbreiden in 2009 moeten om een extra, tweede meter plaatsen naast de bestaande die alleen de productie van de uitbreiding meet. Dit om in aanmerking te komen voor subsidie. De reden is dat de subsidiebedragen voor 2009 anders (lager) zijn dan die voor 2008. Dit antwoord minister Van der Hoeven van Economische Zaken op vragen van het CU-Kamerlid Wiegman.

Mensen die zonnepanelen op hun dak hebben kunnen subsidie krijgen. Ze krijgen dan een bedrag per kWh die ze opwekken. Ook hoeven ze de opgewekte stroom niet meer in te kopen bij het energiebedrijf; dat scheelt dus ook kosten. Het aanvragen van de subsidie bij Senter Novem gaat echter gepaard met een hoop bureaucratische rompslomp. Voor een normaal mens is die niet meer te behapstukken. De verplichting om een extra meter te plaatsen bij het leggen van een extra zonnepaneeltje is slechts één voorbeeld van de bureaucratische waanzin.

Van der Hoeven is niet bereid de regeling aan te passen, zo schrijft ze. Volgens haar is bij het vaststellen van de hoogte van de subsidiebedragen rekening gehouden met de kosten van deze meter en het aanleggen van de bedrading die daar bij hoort. Wel is ze naar eigen zeggen bezig om de aanvraagprocedure voor zon-PV te vereenvoudigen, door elektronisch aanvragen mogelijk te maken, en is ze in gesprek met netbeheerders om de aansluitprocedures voor zon-PV installaties te vereenvoudigen. Die netbeheerders willen ook nog wel eens moeilijk doen, als de installatie niet geheel aan hun voorschriften voldoet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn