Kabinet wil dóór met CO2-opslag en afvang, ondanks bezwaren in de samenleving

23 juni 2009 – Het kabinet wil vaart zetten achter het opzetten van projecten voor C02-opvang en afvang. Dat blijkt uit een brief die minister Van der Hoeven naar de Kamer heeft gestuurd. Het kabinet heeft de Gasunie en EBN (Energiebeheer Nederland) uitgenodigd om een lange termijn strategie voor de opslag en het transport van CO2 op te stellen. Zij kunnen later ook initiatieven nemen om een transportsysteem of een opslagplaatsen aan te gaan leggen. Het kabinet wil in 2015 twee grote demonstratieprojecten operationeel hebben. Verder subsidieert de regering het Nederlandse onderzoeksprogramma voor CO2-transport en opslag, Cato-2.

Ook Verenigde Staten zijn om
De toename van CO2 in de lucht is verantwoordelijk voor een stijgende temperatuur op aarde, zo denken veel wetenschappers en politici. Daarom moet de uitstoot teruggedrongen worden. Dit is onder meer overeengekomen in het bekende Kyoto-verdrag. Ook de Verenigde Staten hebben zich sinds de wisseling van de wacht in het Witte Huis, nadrukkelijk achter dit doel geschaard. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een wet goedgekeurd die de CO2-uitstoot met 20% moet beperken. Ook Nederland heeft ambitieuze plannen op dat gebied. De CO2-uitstoot moet in 2020 30% lager zijn dan in 1990. Dit doel zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Dat komt omdat er de komende jaren veel energiecentrales zullen worden gebouwd; het zijn met name die centrales die verantwoordelijk zijn voor CO2-uitstoot in Nederland. De meest aangewezen weg om de doelstellingen te bereiken is het verminderen van de uitstoot. Dat kan onder meer door over te stappen op duurzame energiebronnen. Als oplossing wordt echter ook gezien de afvang van de CO2 voordat die in de lucht terecht komt en de opslag ervan onder de grond. Lege gasvelden kunnen dienen voor de opslag van CO2.

CO2 in plaats van gas in gasvelden
In Nederland zullen de komende jaren in toenemende mate lege gasvelden beschikbaar komen. De winning van kleine gasvelden op de Noordzee loopt ten einde. Gaz de France doet sinds2004 al een proef met de opslag van CO2 in een leeg gasveld op de Noordzee. Gasproducenten zijn nu verplicht om infrastructuur rond gasvelden af te breken als de productie gestopt wordt. Om te voorkomen dat dat gebeurt voordat bekend wordt of de velden geschikt zijn voor CO2-opslag gaat Van der Hoeven de wet (de Mijnbouwwet) veranderen, zo schrijft ze in de brief aan de Kamer. Bedrijven als de Gasunie en EBN komen natuurlijk al snel in beeld als het gaat om opslag van CO2 in lege gasvelden. Zij hebben veel kennis over velden en over het aanleggen van de pijpen voor het transport. Bovendien zijn ze betrokken bij twee grote CCS-projecten in Nederland, die van het Rotterdam Climate Initiative en die van het noorden van Nederland.

Proefdraaien voor CO2-afvang en opslag
Op dit moment staat er bij de centrale van Eon op de Maasvlakte een proefcentrale voor de afvang van CO2 uit de rook. Dan moet je relatief grote volumes aan rook verhapstukken. Een andere methode is om de CO2 er eerder uit te halen, nog voor de verbranding. Dit kan door vergassing van kolen en gas. Energiebedrijf Nuon gaat hiervoor eind dit jaar een proef doen in de energiecentrale in Buggenem (Limburg). Het synthetische gas dat hierbij ontstaat zal dan moeten worden gesplitst in waterstof en CO, wat vervolgens kan worden opgewerkt naar CO2. Nuon krijgt hiervoor een bijdrage van 10 miljoen euro. Ander projecten die op stapel staan zijn de opslag van CO2 in twee lege gasvelden onder de grond bij Barendrecht en de opslag van CO2 van een ammoniakfabriek in zandsteen- en steenkoollagen in Geleen (voor beide is een Rijksbijdrage van 30 miljoen euro beschikbaar).

Gaat u maar rustig slapen, boven een CO2-veld
Het project in Barendrecht, wat getrokken wordt door Shell, is al in een vergevorderd stadium maar er is veel verzet bij bewoners van een nieuwbouwwijk die boven dat gasveld wonen. Mocht het gas ontsnappen, dan kan dat tot levensgevaarlijke situaties leiden. In Kameroen is in 1986 een ongeluk geweest waarbij 1700 mensen het leven lieten nadat er natuurlijk opgeslagen CO2 uit een meer ontsnapte. Op 16 augustus 2008 moesten in Mönchengladbach 107 mensen worden opgenomen omdat uit een brandblusinstallatie 16 kubieke meter CO2 was vrijgekomen en een woonwijk was binnengestroomd. Omdat CO2 zwaarder is dan lucht blijft het hangen en komen mensen door verstikking om het leven. Vooralsnog is de reactie van de overheid zoals die altijd is in dit soort gevallen: bewoners moeten goed geïnformeerd worden en dan komt het wel goed. Het kabinet gaat er dan ook vanuit dat het project in Barendrecht in 2011 van start kan gaan. De MER is eerder dit jaar goedgekeurd. Eind dit jaar wil het kabinet een beslissing nemen.

Wie is verantwoordelijk als het mis gaat?
Grote vraag is ook wie verantwoordelijk is bij een eventuele ramp. Het kabinet stelt voor dat CO2-opslagvelden na 20 jaar worden overgedragen aan de staat en dat dan ook de verantwoordelijkheid voor rampen naar de overheid overgaat.

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn