Drijvende woningen, duurzame energie en nieuwe sanitatie in nieuwe wijk Westland

17 juli 2009 - Waterberging combineren met nieuwbouw. Dat is de uitdaging die de gemeente Westland samen met een aantal andere partijen heeft opgepakt. Een deel van de Poelpolder zal onder water worden gezet en tegelijkertijd zullen er 1200 woningen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat 500 van die woningen gaan drijven. Voor het ontwerp tekende Waterstudio.nl in samenwerking met ingenieursbureau Van der Waal & Partners. Waterstudio dingt ook mee naar een opdracht voor de bouw van drijvende woningen in Dubai. De wijk in het Westland wordt gebouwd door de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Water.

Poelpolder wordt water
De Poelpolder is het laagste gebied in het Westland. Er is dan ook vaak sprake van wateroverlast. Tegelijkertijd is er in het gebied te weinig plek voor de berging van water bij bijvoorbeeld hevige regenval. Het kan natuurlijk zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de Noordzee of naar de Nieuwe Waterweg, maar tegenwoordig wordt het bergen van water als een betere oplossing gezien. Dat is goed voor de natuur en hergebruik van het zoete water, bijvoorbeeld door de tuinbouw, is dan mogelijk. De tuinbouw in het Westland zal naar verwachting in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan zoet water.

Waterpeil naar boezemniveau
Vandaar dat het Hoogheemraadschap Delfland, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het gebied, zich de opgave heeft gesteld om 75000 kubieke meter aan extra bergingscapaciteit te creëren. Dat gebeurt nu door een deel van de Poelpolder onder te laten lopen. Het peil van het water komt net zo hoog te staan als dat van de omringende boezems en kan bij veel regen nog met zo’n 35 centimeter stijgen. Het hoogheemraadschap maakt ook deel uit van de Ontwikkelingsmaatschappij Het nieuwe Water, samen met de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en de het Ontwikkelings- en participatiebedrijven Publieke sector BV van de Bank Nederlandse Gemeente.

Duurzame energievoorziening en sanitatie
De energievoorziening voor de nieuwe bewoners zal zo veel mogelijk duurzaam zijn. Zo wordt gekeken of de tuinbouw een rol kan spelen bij het leveren van warmte voor de wijk. Ook doen verschillende partijen onderzoek naar de mogelijkheden van ‘nieuwe sanitatie’. Dat wil zeggen dat verschillende soorten afvalwater apart worden afgevoerd. Nu verdwijnt al het huishoudelijk afvalwater nog in hetzelfde riool. Dit terwijl het water uit bijvoorbeeld de douche of van de wasmachine helemaal niet zo vuil is. Na een lokale zuivering kan dat worden geloosd of worden hergebruikt (bijvoorbeeld door de tuinbouw). Met het zwarte water (uit de toilet) kunnen ook allerlei dingen mee gedaan worden. Zo kunnen de ‘meststoffen’ van de mens in een vergistingsinstallatie worden gegooid. Met het gas dat vrijkomt kan een elektriciteitsturbine worden aangedreven. Dit gebeurt al in een wijkje in Sneek. Verder is er nog het ‘groene water’ uit de keuken, waar vaak etensresten inzitten

Onderzoek naar nieuwe sanitatie
Hoogheemraadschap Delfland heeft samen met de Stowa, Wetsus en de Stichting innovatie glastuinbouw onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie in de nieuwe waterwijk. Het onderzoek, dat nog niet geheel is afgerond, wordt uitgevoerd door Elannet en Desah, de organisatie die verantwoordelijk is voor de duurzame wijk in Sneek. Het hoogheemraadschap is behalve voor de afvoer en berging van water ook verantwoordelijk voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dat gebeurt nu nog in vier afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarvan die in de Harnaschpolder (langs de A4 bij Delft) veruit de grootste is. “Het hoogheemraadschap zoekt naar nieuwe manieren om met afvalwater om te gaan en naar de mogelijkheden om het te scheiden”, zo zegt woordvoerder Lennert Vroegindeweij tegen Energieenwater.nl. “De nieuwe wijk in de Poelpolder is een mooi afgebakend gebied waar je dit soort dingen kunt uitproberen”

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn