Knibbel-knabbel-knuisje, wie knabbelt er aan mijn subsidiehuisje?

11 augustus 2009 - Het ministerie van Economische Zaken heeft aan bijna 2500 huishoudens subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak toegekend. Aan deze aanbidders van zonne-energie zal de komende vijftien jaar in totaal 62 miljoen euro worden uitgekeerd. Door het grote aantal aanvragen dat al op de eerste dag van de regeling binnenkwam, moest er geloot worden, zo meldt het ministerie.

In totaal is er 7,6 miljard beschikbaar
De subsidie wordt toegekend op grond van de SDE-regeling. Die is vorig jaar in het leven geroepen nadat de eerdere subsidieregeling MEP door de tijdelijke minister van Economische Zaken Joop Wijn in 2006 was afgeschaft. Met de regeling worden allerlei vormen van duurzame energie gesubsidieerd, zoals windenergie op land en op zee, de productie van stroom of gas uit biomassa, of met behulp van zuiveringsinstallaties van waterschappen, stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties. Voor het eerst stimuleert de overheid nu ook energie-opwekking met waterkrachtcentrales en met grootschalige zonne-energiecentrales. In totaal is er 7,6 miljard euro beschikbaar voor de projecten die nu worden opgestart.

Veel geld voor weinig zonne- en biomassa energie
Voor grote zonne-energiecentrales is 26 miljoen euro gereserveerd. De meeste aanvragers van dergelijke centrales moeten nog extra informatie aanleveren, zo meldt het ministerie. Het budget voor de productie van gas met behulp van biomassa (180 miljoen) is bijna uitgeput. De initiatiefnemers van negen projecten hebben een toezegging gekregen. Het budget voor de productie van stroom (550 miljoen) is nog niet uitgeput. Tot nog toe hebben 25 projecten een subsidiebeschikking gekregen. Het vermogen van de te bouwen biomassa-projecten moet zo'n 70 MW bedragen, ofwel 10 miljoen per MW.

Grote klapper is windenergie
De grote klapper moet van windenergie komen. Voor projecten op land is 1,5 miljard euro beschikbaar. Dit jaar moeten er projecten met een totaal vermogen van 830 MW worden opgestart. Daar zijn echter al twee grote projecten van in totaal 580 MW bij. Voor wind op zee was in eerste instantie 2,6 miljard euro beschikbaar. Hiermee kunnen windmolenparken met een vermogen van 450 MW neergezet worden. In april maakte minister Van der Hoeven van Economische Zaken echter bekend het bedrag voor wind op zee bijna te verdubbelen naar 5 miljard euro. In totaal krijgen de parken die nu worden opgestart een vermogen van 900 MW. Er zijn al zoveel aanvragen binnen dat het niet moeilijk zal zijn om dit vermogen te halen.

Biomassa is OK mits duurzaam verkregen
Verder kan er dit jaar ook subsidie worden verkregen voor het opwekken van stroom met behulp van vloeibare biomassa, mits het een reststroom is uit bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Eerder werd de inzet van alle vloeibare biomassa verboden omdat die meestal bestaat uit palmolie waarvoor in tropische landen regenwouden worden gekapt. Er moet een lijstje van criteria komen waar biomassa aan moet voldoen; maar dat laat al jaren op zich wachten. Verder is er 7,5 miljoen euro beschikbaar voor initiatiefnemers van projecten die leiden tot een meer duurzame import van biomassa. Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling 'Duurzame biomassa-import' kan tot 15 oktober worden aangevraagd, zo maakten de ministeries van EZ en LNV eind juli bekend.

Ingewikkelde subsidiebedragen
Kijk hier voor de subsidiebedragen voor duurzame energieproductie. Van de genoemde basisbedragen moet de marktprijs voor stroom of gas nog afgetrokken worden. Die wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De basisprijs is een soort minimumprijs. Voor het gedeelte dat de stroom of gasprijs lager is dan dit bedrag wordt geen subsidie meer verstrekt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn