Greenpeace strijdt verder tegen elektriciteitscentrale van Nuon

17 augustus 2009 - Greenpeace zal opnieuw naar de rechter stappen om de bouw van een nieuwe grote centrale van Nuon in de Eemshaven tegen te houden. Dat maakte de milieuorganisatie bekend nadat Nuon had aangeven eind augustus de bouw weer te willen hervatten. Die bouw ligt al sinds begin 2008 stil omdat de Raad van State vond dat de vergunningen niet in orde waren. De vergunningen zijn aangepast en liggen sinds half juli weer ter inzage, waarna Nuon aangaf weer te willen starten met de bouw.

Vergunningen vielen bij bosjes om
Nuon wil in de Eemshaven een zogenaamde multi-fuel centrale gaan bouwen met een vermogen van 1.200 MW. De centrale zou moeten kunnen draaien op gas, op kolen en op biomassa. Over de bouw van de kolen- en biomassa eenheid is echter nog geen beslissing genomen. Over de gaseenheid wel; Nuon is al gestart met de bouw ervan.  Greenpeace en andere milieuclubs hebben de vergunningen op vele fronten aangevochten. Het gevolg is dat zowel de milieuvergunning, als de lozingsvergunning en de natuurbeschermingsvergunning zijn vernietigd.

Er mankeert altijd wel wat
De vergunning voor het lozen van koelwater werd vernietigd omdat Nuon niet had aangegeven waar het water precies geloosd gaat worden en omdat het water waarmee het bedrijf had gerekend in de modellen kouder is dan het water dat daadwerkelijk geloosd gaat worden. De milieuvergunning van de provincie Groningen werd vernietigd omdat niet duidelijk was hoe het college van Gedeputeerde Staten tot de plafonds voor de emissie van stoffen als dioxines en furanen was gekomen. De procedure voor de natuurbeschermingsvergunning moest worden overgedaan omdat de gevolgen voor het milieu onvoldoende waren onderzocht.

Vergunning rammelt nog
De lozingsvergunning en de milieuvergunning liggen weer ter inzage nadat de autoriteiten en Nuon het huiswerk van de Raad van State hebben gedaan. De raad moet zich nog uitspreken over de bezwaren tegen de afgifte van de natuurbeschermingsvergunning. Tegen de aangepaste vergunningen kan opnieuw bezwaar worden gemaakt, wat Greenpeace dus ook zal doen. De milieuvergunning "rammelt" nog. zo vindt de milieuorganisatie. Ze verwacht dat de Raad van State, net als bij procedures die gevoerd worden om andere centrales, zal besluiten om advies in te gaan winnen bij het Europese Hof van Justitie.

Langzaam advies
De Raad van State gaat advies inwinnen over de vraag of vergunningen mogen worden verleend als daardoor Europese emissieplafonds voor stikstof en zwavelverbindingen zo goed als zeker niet gehaald worden. De bouw van kolencentrales door Eon, Electrabel en RWE zal hierdoor waarschijnlijk met meer dan een jaar vertraagd worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn