Eneco en anderen krijgen vergunningen voor windmolenparken in zee

3 november 2009 - Eneco heeft maandag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwerpvergunningen gekregen voor de bouw van twee windmolenparken in zee. Het ene park moet verrijzen voor de kust van Scheveningen en het andere iets noordelijker, bij de kust van IJmuiden. Vorige week kreeg het bedrijf een vergunning voor de bouw van een windmolenpark in de Belgische Noordzee. Eneco exploiteert nu één windmolenpark op zee: het prinses Amalia windpark, ook voor de kust van IJmuiden. Behalve Eneco hebben ook vier partijen een definitieve vergunning gekregen.

Scheveningen Buiten
De vergunningen voor Eneco zijn toegewezen aan twee verschillende dochterbedrijven. De vergunning voor het park bij Scheveningen ging naar Evelop, het bedrijf dat Eneco in handen kreeg na het faillissement van Econcern. Dit park komt 28 kilometer uit de kust te liggen, vlak naast de bestaande scheepvaartroutes. De locatie, door Eneco liefkozend 'Scheveningen Buiten' genoemd, is volgens het bedrijf uitermate geschikt voor een windmolenpark omdat het er ondiep is (20 tot 25 meter) en niet te ver van de kust. Dit laatste vergemakkelijkt de aanleg van het park en het onderhoud ervan.

Amalia krijgt zusje
Het park bij IJmuiden komt 17 kilometer ten zuiden van het prinses Amaliapark te liggen, op dezelfde afstand van de kust (23 kilometer). Ook daar is het relatief ondiep. Het park zal bestaan uit 55 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW (in totaal dus 165 MW). Het park bij Scheveningen zal bestaan uit 59 turbines, met een vermogen van in totaal 212 MW. Eneco verwacht dat de parken in 2015 operationeel zullen zijn. Vorige week kreeg het Belgische dochterbedrijf Air Energy een concessie van de Belgische overheid voor de bouw van een windmolenpark in de Belgische wateren. De bedoeling is dat er daar windmolens van meer dan 5 MW verrijzen.

Definitieve vergunningen
Behalve de ontwerpvergunningen voor Eneco verschafte het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook vier definitieve vergunningen. Die gingen naar RWE voor het windpark Tromp Binnen, Airtricity voor het windpark Den Helder, E-Connection/Brown Ridge Brown en Nuon voor het windpark Beaufort. Eerder dit jaar kreeg het Ierse bedrijf Airtricity al twee definitieve vergunningen. Behalve Eneco kreeg ook E-Connection nog een ontwerpvergunning voor de bouw van een windmolenpark bij Egmond aan Zee. Verder kregen eerder dit jaar al drie Duitse bedrijven van de Nederlandse overheid ontwerpvergunningen voor de bouw van windmolenparken in het Nederlands deel van de Noordzee bij Schiermonnikoog.
Niet alle windparken zullen gebouwd worden want er is slechts subsidie voor een beperkt deel van het totaal aan vermogen dat de marktpartijen willen neerzetten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn