Nieuwe normen windmolens: meer geluid, minder bezwaarmogelijkheden

17 november 2009 - "Ik kan het niet duidelijker zeggen", zo zei minister Cramer van Milieu, maar het werd er toch niet echt duidelijker van. Cramer had het tijdens een overleg vorige week in de Tweede Kamer over de nieuwe normen die haar ministerie voor het geluid van windmolens had bedacht. Zoals alle normen die haar ministerie fabriceert, zijn ook deze weer super-ingewikkeld. Termen als Lden (uit te spreken als Elden), 'nachtstraf' en 'dosis-effect relatie'vlogen de Kamerleden en de belangstellenden om de oren. En worden de normen nu soepeler of niet? Ook hier kon Cramer geen duidelijk antwoord op geven. Of was het allemaal heel simpel; maar kon de minister het eigenlijk niet toegeven? Worden de normen inderdaad flink opgerekt om het kabinetsdoel van 2.000 MW extra aan windmolens op land dichterbij te brengen?

Het was simpel
Wat is er aan de hand? Op dit moment geldt voor kleine windmolenparken een norm voor 50 dB overdag, 45 dB 's avonds en 40 dB's nachts. Dat zijn de parken die nu al onder het Activiteitenbesluit vallen, onderdeel van de nieuwe milieuwet Wabo. Andere windmolenparken (met een vermogen van meer dan 15 MW) vallen onder de regels voor industrielawaai. In landelijk gebied mag er 's nachts dan niet meer dan 30 dB geproduceerd worden. In de toekomst gaan al die windmolenparken onder het Activiteitenbesluit vallen, zo is de bedoeling en komt er één norm: de zogenaamde Lden. Dat is een gemiddelde waar het geluid van de parken onder moet blijven. Cramer wil dat gemiddelde vaststellen op 47 dB. Een windmolen mag dan gemiddeld over een jaar niet meer dan 47 dB aan geluid produceren. Een flinke versoepeling dus. Lawaai van bijvoorbeeld 50 dB 's nachts is toegestaan zolang de windmolen op andere tijden dan meer veel minder dan 47 dB produceert.

Omwonenden niet blij
Daar zullen mensen die dicht bij een windmolenpark wonen niet blij mee zijn. Ook wordt het voor hen veel lastiger om overlast aan te tonen. Simpelweg een meter buiten hangen volstaat niet meer, want het gaat om een gemiddelde en niet om één waarneming. Verder wordt het voor mensen moeilijker om protest aan te tekenen tegen de bouw van nieuw parken. Een kenmerk van het Activiteitenbesluit is namelijk dat de initiatiefnemer kan volstaan met een 'melding' van zijn plannen. Een vergunning aanvragen is er in de meeste gevallen niet meer bij, en daarmee vervalt ook de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Voor grote parken (meer dan 15 MW of meer dan tien molens) moet nog wel een vergunning worden aangevraagd, maar die zal automatisch worden afgegeven, zo blijkt uit brieven van het ministerie van Vrom aan de Tweede Kamer. Alleen voor de bouw van grote windmolenparken op zee moet nog een uitgebreide vergunning aangevraagd worden.

Harde hoofden
Kamerlid Paulus Jansen van de SP heeft er om die reden een hard hoofd in. Jansen denkt dat de weerstand tegen windmolens om land hierdoor alleen maar gaat toenemen, terwijl het ministerie van Vrom juist als doel heeft gesteld om het draagvlak ervan te vergroten. Alleen simpele zaken die geen weerstand oproepen (een dakkapel bijvoorbeeld) zouden volgens hem onder het Activiteitenbesluit moeten vallen. De bouw van een park, zoals de joekels van molens die pal langs de A12 bij Moordrecht zijn gezet, kan er in de toekomst zo doorgedrukt worden, met alle risico's van dien (af en toe valt er bij een storm een blad naar beneden). Ook Paul de Krom van de VVD ziet de nieuwe normen niet zitten. Die zijn volgens hem ruimer dan die voor verkeerslawaai. Van der Staaij van de SGP vroeg zich vertwijfeld af hoe kan worden volgehouden dat de normen gelijk blijven. Andere partijen als Groenlinks en de PVDA hielden zich op de vlakte, hoewel Groenlinks wel pleitte voor een maximum voor de nacht. Deze partijen weten wel dat de normen soepeler worden maar ze zijn grote voorstanders van de bouw van meer windmolens op land en de nieuwe normen maken dit mogelijk.

Stotteren en stamelen
Cramer bleef ontkennen dat de nieuwe normen soepeler worden. Ze had het over een 'nachtstraf' van 10 dB die bij het geluid 's nachts moest worden geteld. Voor de avond zou een straf van 5 dB gelden. Die getallen worden dan bij het daadwerkelijke geluidsniveau geteld om tot een gemiddelde te komen, of zoiets. Ook sloot de nieuwe normering volgens haar beter aan bij de huidige 'uitvoeringspraktijk', want aan de regels over industrielawaai zou nu ook al niet erg de hand worden gehouden. Cramer bleef maar stotteren en stamelen. "Nu heb ik het nog duidelijker gezegd dan net", zonder dat iemand begreep wat ze precies bedoelde. "De nacht is de nacht", riep ze op een gegeven moment uit. Er rees een spottende zucht op bij het publiek uit de zaal. Tijd voor de verslaggever dezes om te gaan. Ook omdat het geluid in het bedompte zaaltje in de Tweede Kamer zelf niet meer om te harden was, doordat iemand van de griffie of een journalist op een ouderwets toetsenbord aan het rammen was.

Copyright © Geldengroen.net

Update: De Kamer heeft later een motie aangenomen die de minister opdraagt om behalve een algemene norm (L-den), ook een norm voor alleen de nacht (L-night) te introduceren. Cramer heeft beloofd om dat te gaan doen. Een motie van de SP en de VVD om te normen te ontwikkelen voor het plaatsen van grote windmolens nabij snelwegen en spoorwegen (zoals die langs de A12 bij Moordrecht) om zo te voorkomen dat een afbrekend blad voor veel ellende zorgt haalde het niet. SGP, PVV en Verdonk stemden ook voor, zodat we weten welke partijen we de schuld kunnen geven als zoiets gebeurt.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn