Versnellingsteam moet regeltjes rond duurzame energie op orde brengen

2 december 2009 - Nederland is een regeltjesland. Dat blijkt onder meer bij initiatieven op duurzaam energiegebied. Gemeenten, provincies, ministeries; allemaal willen ze hun zegje doen als bijvoorbeeld een boer een vergistingsinstallatie op zijn erf wil zetten. Dit werkt niet zelden verstikkend. Vandaar dat er deze week een groep van ambtenaren aan de slag gaat om de regelgeving op orde te brengen, zo zei Johan Wempe vorige week tijdens het congres Gas Werkt, dat in Arnhem gehouden werd. Wempe is voorzitter van de werkgroep Groen gas, een van de vele werkgroepen die in het kader van het overheidsprogramma ‘Energietransitie’ zijn opgericht.

Groen gashubs
Onder meer bij groen-gas initiatieven komt nogal wat bureaucratische rompslomp kijken. Zo stellen de eigenaren van het netwerk allerlei eisen aan de kwaliteit van het gas en windt de gemeente zich op over de hoogte van de vergistingstank in het landelijk gebied, om maar wat voorbeelden te noemen. Daar komt bij dat de dienstdoende ambtenaar in elke gemeente steeds opnieuw het wiel zit uit te vinden. Nodig is derhalve dat betrokken partijen bij elkaar worden gebracht en dat kennis gedeeld wordt, zo zegt Wempe. Hij pleit verder voor het creëren van groen gashubs, een cluster van locaties in een bepaalde regio voor de productie en afname van groen gas. Een regionaal net kan die locaties met elkaar verbinden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn