Nederland mag van Kamer bij kwaliteit water niet uit de Europese pas lopen

29 november 2009 - Minister Cramer van Milieu moet een beetje dimmen bij het opstellen van allerlei eisen over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nederland mag van de Tweede Kamer namelijk niet uit de pas lopen bij het opstellen van deze normen. Dat heeft de Kamer deze week bepaald in een motie, nadat Cramer het 'Besluit kwaliteitseisen en monitoring water' naar het parlement had gestuurd. De Kamer is bang dat de wetgeving hier veel gedetailleerder wordt dan in de ons omringende landen, waardoor wij feitelijk de rotzooi van onze buren aan het opruimen zijn. Een groot deel van het oppervlaktewater in Nederland is immers via de grote rivieren vanuit Duitsland en België deze kant op gekomen.

Wel of geen versoepeling
Het besluit is de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, die op een ingewikkelde manier vastlegt dat de kwaliteit van 'waterlichamen' niet achteruit mag gaan. Nederland is natuurlijk weer het braafste jongetje van de klas, wat dat betreft en had de zogenaamde ecologische en chemische doelen van de richtlijn tot in detail uitgewerkt. De minister had al enigszins ingebonden nadat de Raad van State had gesteld dat we hier veel verder gaan dan nodig is. Eisen die in het besluit werden vastgelegd werden ineens indicatoren, zonder dat Cramer wilde toegeven dat het hier om een versoepeling ging. Maar blijkbaar gaat het voor de Kamer nog steeds niet ver genoeg. Vooral de VVD drong aan op wat meer realiteitszin maar de motie werd uiteindelijk ondersteund door vrijwel alle partijen (PVDA, CDA, VVD, CU, SGP, PVV en het lid Verdonk).

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn