Energiecascade en groen gas in plaats van meer verbranding in Wijster

8 december 2009 - Na Van Gansewinkel ziet ook Essent Milieu af van de modernisering van een afvalverbrandingsinstallatie. Essent gaat de installatie in Wijster (Drenthe) niet uitbreiden met twee verbrandingslijnen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Reden is de overcapaciteit van verbrandingscapaciteit in Nederland. Het nabijgelegen bedrijventerrein in Wijster wordt omgevormd tot een 'energietransitiepark'. Het is de bedoeling dat bedrijven warmte, stroom en biogas gaan uitwisselen. Dit hebben Essent Milieu, de provincie Drenthe en de Milieufederatie met elkaar afgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in een 'Akkoord van Wijster'.

Groen gas en minder gas
De bestaande installatie van Essent bestaat uit drie verbrandingslijnen met een capaciteit van 600.000 ton per jaar. Die capaciteit zou verdubbeld worden maar dat plan gaat nu dus niet door. Wel gaat Essent investeren in een nieuwe rookgasreiniger en het terugbrengen van het aardgasverbruik van de installatie. Ook wil het bedrijf groen gas gaan produceren door te investeren in een vergistingsinstallatie. Een voordeel is dat er een invoedpunt voor aardgas is omdat Essent al groen gas aftapt van de stortplaats. Het groene gas kan hier na opwerking tot aardgaskwaliteit meteen in worden ingevoed.

Essent Milieu wordt Attero
De nieuwe plannen vallen volgens Essent Milieu in de nieuwe strategie van het bedrijf, dat vanaf 1 januari volledig los komt te staan van moeder Essent en doorgaat onder een andere naam: Attero. Essent Milieu wil zich omvormen van een 'milieubewuste afvalverwerker' tot een 'innovatieve producent van hergebruikte grondstoffen en duurzame energie'. Essent wilde het onderdeel een aantal jaren geleden verkopen, maar dat ging niet door omdat de belangstelling te mager was. Essent zelf is onderdeel van het Duitse RWE geworden. In Wijster wil Essent Milieu plastics gaan afscheiden en gaan opwerken tot nieuwe plastics en ook wil het gaan kijken of scheiding van papier mogelijk is.

Warmte, biogas, stroom en water
Verder speelt Essent Milieu een grote rol in verduurzaming van het bedrijventerrein nabij de locatie in Wijster. Het is de bedoeling dat de bedrijven warmte, biogas, stroom en water gaan uitwisselen, Zo legt Essent Milieu een warmtenet aan. Diervoederproducent Noblesse Proteins, dat recentelijk grond aangekocht heeft op het industrieterrein, heeft al toegezegd warmte te gaan afnemen. De warmte (in de vorm van stoom) kan na gebruik ook nog door andere bedrijven, verder weg op het terrein, worden gebruikt. Zo ontstaat een 'energiecascade'. De druk van het stoom en de hoeveelheden in de leidingen kunnen aangepast worden al naar gelang de wensen van de klant. Verder wil Essent ook gezuiverd afvalwater gaan leveren, onder meer aan Noblesse.

Voor wat hoort wat
Dit alles moet tot een duurzaam bedrijventerrein leiden. dat verder gaat onder de naam ETP (energietransitiepark) Midden Drenthe. In het Akkoord van Wijster is verder afgesproken dat Essent de 'deposities' op natuurgebieden en de emissies niet significant laat stijgen en dat het bedrijf de best beschikbare technieken gebruikt bij de ombouw van de rookgasreiniger en de vernieuwing van de stortplaats. Die stortplaats wordt verhoogd van 44 naar 48 meter. In ruil daarvoor gaan de provincie en de milieufederatie niet voor de vergunningsaanvragen voor de nieuwe rookgasreiniger en de nieuwe stortplaats liggen. Over de investeringen in de vergistingsinstallatie en de afscheiding van plastics en papier is formeel niets afgesproken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn