Cobra-kabel naar Denemarken schakel in 'ring om de Noordzee'

10 december 2009 - De Europese Commissie verschaft 85 miljoen euro subsidie voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Nederland en Denemarken. Dit is woensdag bekend geworden. De kabel, Cobra-kabel genoemd, krijgt een vermogen van 700 MW en wordt aangelegd door de Nederlandse netbeheerder Tennet in samenwerking met de Deense evenknie Energinet.dk. De kabel moet onderdeel worden van een ring van hoogspanningskabels om de Noordzee waar ook de windmolenparken op zee op worden aangesloten. Cobra is natuurlijk een verwijzing naar de bekende kunstclub uit de jaren vijftig die zich ophield in Kopenhagen, Brussel en Amsterdam (Cobra), maar ook naar de slang, wat een hoogspanningskabel in zekere zin ook is.

Voorbereidingsfase
Hoeveel de totale kosten van het project zijn is nog niet bekend. Het project bestaat uit meerdere fasen, zo zegt woordvoerder Petra Wessels van Tennet. In de ontwikkelingsfase onderzoeken de netbeheerders welke vergunningen er nodig zijn en aan welke technische specificaties de kabel moet voldoen. Ook wordt in deze fase, die in 2012 moet zijn afgerond, onderzocht of de aansluiting van windmolenparken op zee mogelijk is. Het budget van 15 miljoen wat hiervoor is uitgetrokken wordt verdeeld tussen Nederland en Denemarken. De kabel zal worden uitgevoerd in gelijkstroom, net als de bestaande kabel tussen Noorwegen en Nederland (Norned). De netverliezen zijn hierdoor minimaal en ook maakt dit het makkelijker om de stroomrichting in de kabel te sturen. De aanleg begint na de ontwikkelingsfase en is in 2016 voltooid, zo is de bedoeling.

Noordzee-ring
Uiteindelijk moet de kabel naar Denemarken onderdeel uit gaan maken van een 'ring om de Noordzee' en die is weer van belang om de stroom van alle windmolenparken op zee die in de toekomst mogelijk gebouwd gaan worden af te voeren. Die ring moet onder meer Nederland, Denemarken, Noorwegen en Groot-Brittannië met elkaar verbinden. Maandag tijdens de Europese Energieraad hebben ministers van deze en andere landen in de nabijheid een verklaring ondertekend waarin ze aangeven samen zo'n net aan te gaan leggen. Zo zijn er plannen voor de aanleg van een verbinding tussen Noorwegen en Groot-Brittannië en tussen Denemarken en het Britse eiland. Een kabel tussen Nederland en Engeland wordt nu aangelegd. Doordat de kabels over zee ook over land met elkaar verbonden zijn ontstaat er een ring, die toevallig of niet, ook langs de belangrijkste stedelijke centra van de landen zal lopen.

Plan Koolhaas kan in prullenbak
Een ring heeft natuurlijk als voordeel dat consumenten in die stedelijke gebieden van twee kanten beleverd kunnen worden zodat het licht aanblijft bij een kabelbreuk (en dat de windmolenparken op zee kunnen blijven produceren).  Het is bovendien natuurlijk efficiënter om één ring rond de Noordzee te gaan leggen dan dat ieder land zelf zijn eigen ringetje gaat leggen. En het mooie is dat dit een samenwerking van de landen rond de Noordzee tot gevolg hebben die nog nooit eerder is vertoond op energiegebied. Die ene geïntegreerde West-Europese markt voor elektriciteit wordt dan echt werkelijkheid. Het plan lijkt daarom ook meer kans van slagen dan dat van de architect Rem Koolhaas en consorten (een ring in zee) ondanks het sex-appeal hiervan.

Aansluiting windmolenparken cruciaal
Maar van groot belang is wel dat de windmolenparken op zee aangesloten kunnen worden. Zonder dat is bijvoorbeeld de aanleg van de kabel tussen Nederland en Denemarken veel minder zinvol. Dat komt omdat Denemarken qua stroomverbruik en productie vergelijkbaar met Nederland. Met name in gevallen waarin landen verschillend zijn is het zinvol om ze in elektrisch opzicht met elkaar te verbinden. Dan kan een overvloed aan stroom in het ene gebied naar een gebied met een tekort worden gestuurd. Nederland en Noorwegen hebben elkaar wat dat betreft meer te bieden. Noorwegen heeft veel waterkracht en factoren die bepalen of de stuwmeren daar vol staan of niet, staan geheel los van alles wat er in Nederland gebeurt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn