Biogashubs komen in aanmerking voor subsidie

23 december 2009 - De productie van groen gas komt in Nederland nog maar mondjesmaat van de grond. De aanleg van zogenaamde biogashubs kan daar mogelijk verandering in brengen. De noordelijke provincies voelen er wel voor de aanleg van dergelijke biogashubs, de bouw van een aantal vergistingsinstallatie bij boeren in een bepaald gebied om zo te profiteren van schaalvoordelen. Er hoeft dan bijvoorbeeld maar één keer ingevoed te worden op het gasnet en er hoeft maar één installatie voor de opwerking van het gas te worden gebouwd. Voorzitter Johan Wempe van de overheidswerkgroep Groen gas pleit al lang voor de aanleg van dergelijke hubs.

Hub is één installatie
Financieel komt dat nu mogelijk iets beter uit want de hubs komen in aanmerking voor subsidie uit de grote SDE-subsidiepot, zo heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken laten weten. De hub moet dan wel als één installatie beschouwd worden. Dat betekent dat er een organisatie moet komen waar alle installaties in worden ondergebracht en dat ze min of meer tegelijkertijd van start moeten gaan. Installaties die later aanhaken komen niet meer voor de volle twaalf jaar in aanmerking voor de subsidie, zo schrijft Van der Hoeven in een brief aan de kamer.

Trucje
Het gas van de individuele vergistingsinstallaties komt niet in aanmerking voor subsidie (wel de elektriciteit die daarmee eventueel wordt opgewekt). Dat komt omdat er in het kader van de SDE alleen geld beschikbaar is voor gas dat wordt ingevoed in het aardgasnet. Dit gas moet echter weer van bepaalde kwaliteit zijn. Het moet eerst opgewerkt worden. Maar om nu het gas van iedere boer apart te gaan opwerken en invoeden is ook weer zo overdreven. Het idee van die ene installatie die gas invoedt op het aardgasnet is dus een goed trucje om alle installaties van een biogashub in aanmerking te laten komen voor subsidie.

Is het nog niet goed
De Noordelijke provincies zijn echter niet tevreden, zo laat Van der Hoeven weten aan de Kamer. De minister heeft daar begrip voor. Ze gaat onderzoeken of de SDE volgend jaar zodanig aangepast kan worden dat het makkelijker wordt voor hen om subsidie voor een biogashub aan te vragen en te ontvangen. Van der Hoeven stelt zich dus uiterst welwillend op. Na het debat in de Tweede Kamer over de SDE van begin december kreeg ze wel het verwijt dat ze alle verzoeken van Kamerleden voor subsidie deze of gene duurzame energiecategorie met een vinnig 'nee' van tafel veegde.
De Kamer heeft er trouwens later op aangedrongen dat de minister nog meer actie onderneemt om de biogashubs te steunen. De Kamer heeft zich in een motie ook in grote meerderheid uitgesproken voor het beschikbaar stellen van een soort investeringssubsidie van maximaal 2 miljoen euro per project. De minister heeft echter aangekondigd dit niet te willen gaan doen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn