Europa: Energiezuinig autobanden uitzoeken en grijpgrage gasvingers Commissie

7 januari 2010 - Vermelding van de energiekosten van een product op het energielabel van dat product, zoals dat binnenkort verplicht wordt in Europa, is niet meer mogelijk. Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer in een brief waarin ze verslag doet van een overleg tussen Europese ministers van Energie.Tijdens dat overleg kwam het nieuwe energielabel aan de orde. Over dat energielabel is een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Ook is er een akkoord over een label voor autobanden. De consument kan in de toekomst energiezuinig zijn bandjes uitzoeken in de garage. Over andere onderwerpen werd echter geen overeenstemming bereikt. Zo is Nederland nog steeds druk doende om te voorkomen dat de Europese commissie haar vingers in de royale gasvoorraden van Nederland gaat steken.

Energiekosten op energielabel
Informatie over de energiekosten zou goed kunnen worden toegevoegd aan het energielabel, zo heeft Kamerlid Diederik Samsom recentelijk geopperd. Op verzoek van hem had Van der Hoeven het punt onder de aandacht van collega's gebracht. Vermelding op het energielabel is echter niet meer mogelijk, zo schrijft Van der Hoeven. Daarvoor zou de richtlijn weer moeten worden opengebroken en daarvoor is het te laat. Bovendien zou zo'n maatregel tot veel extra gedoe voor fabrikanten leiden. Want die moeten voor elke lidstaat andere kosten berekenen (de energieprijzen zijn immers overal verschillend). Het is Nederland niet toegestaan om zelf allerlei informatie aan het label toe te laten voegen. Maar wat wel kan is dat de kosten apart vermeld gaan worden. Het ministerie onderzoekt of dit een realistische optie is.

Handen af van ons gas
Op de vergadering werd verder gesteggeld over de machtshonger van de Europese Commissie als het gaat om ingrijpen in tijden van schaarste aan olie of gas. De Commissie wil de mogelijkheid hebben om in dat geval lidstaten met veel gas of olie in de grond, zoals Nederland, te dwingen om dat gas aan andere lidstaten te gaan leveren. Nederland is daar vanzelfsprekend niet zo voor. Ook als het gaat om de vraag welke groepen, behalve huishoudens, beschermd moeten worden (in de zin dat ze altijd verzekerd zijn van gaslevering) wil Nederland dat de Commissie zich er niet teveel mee bemoeit.  Verdere discussie is noodzakelijk, zo werd er geconcludeerd. Spanje, de huidige voorzitter van de EU, streeft ernaar dit voorjaar een akkoord met het parlement te bereiken.

Let op het geld
Verder hamert Nederland er steeds op dat de financiën een beetje in de gaten worden gehouden.  Het heeft geen zin om zomaar bakken met geld in nieuwe infrastructuurprojecten te steken, zoals sommige lidstaten willen. Alleen daar waar de risico's het grootst zijn moet geïnvesteerd worden, zo vindt Nederland samen met nog wat andere landen. Ook moet de Commissie realistisch zijn over de financierbaarheid van voorstellen. Zo kan publieke financiering van allerlei prestigieus onderzoek naar nieuwe energietechnologieën wel eens in de knel komen door de huidige belabberde overheidsbegroting van veel landen.

Energiebewust autobanden uitzoeken
Wel is er dus overeenstemming over een nieuwe kaderrichtlijn over het verplichten van een energielabel op huishoudelijke producten (zoals we dat in Nederland al hebben) en over een richtlijn over de energieprestaties van gebouwen. Bepaalde gebouwen moeten aan bepaalde normen gaan voldoen. Ook hebben de Europese instanties er toch maar mooi voor gezorgd dat er een label voor autobanden komt, alsof consumenten zich hierover ooit druk gaan maken. Ook over de royale subsidies, van in totaal 4 miljard euro, voor grote projecten op het gebied van energie was weinig onenigheid, Onder meer Tennet (voor de aanleg van de Cobrakabel naar Denemarken) en Electrabel/Eon (voor de opslag van CO2 in Nederland) hebben geld uit deze Europese ruif gekregen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn