Barendrecht: Minister dreigt CCS-verpichting kolencentrales in te trekken

13 januari 2010 - Minister Van der Hoeven dreigde vanochtend in de Tweede Kamer af te zien van het plan om eigenaren van kolencentrales te verplichten om hun CO2 af te vangen. Ze deed dat in een discussie over het CO2-opslagproject in Barendrecht. De Kamer heeft aarzelingen over dit project. Niet dat de meeste partijen echt tegen zijn; maar ze vinden het niet handig om dit, voor het eerst, in een druk bevolkt gebied te doen, waar de tegenstand ook nog eens groot is. De minister wil het project echter doordrukken. De ervaring die kan worden opgedaan is hard nodig voor latere projecten. Zonder Barendrecht geen grootschalige projecten en zonder grootschalige projecten geen verplichting om CO2 af te vangen en op te slaan.

Twee kampen
De opvattingen in de Kamer over het Barendrecht-project vielen vanochtend bijna perfect samen met de scheidslijn tussen oppositie (tegen) en coalitie (aarzelend voor).  De VVD is tegen omdat de partij geen zin heeft om de coalitiepartijen te steunen nu die coalitie de VVD ook niet steunt in de bouw van kerncentrales. De PVV is tegen alles wat naar duurzaamheid riekt en voor de SGP is het ontbreken van draagvlak bij de bevolking van groot belang. Groenlinks wil de mogelijkheid om CO2 op te slaan open houden (voor als het uit de hand loopt met het klimaat), maar liever niet in Barendrecht. "De koninklijke weg is CO2-opslag op zee", zo zei Kees Vendrik. De SP is als enige partij echt tegen methode van CO2-afvang en opslag (CCS). Het is maar een tijdelijke oplossing, waardoor bovendien het energieverbruik met 25% omhoog gaat. "We hebben geen zin om daar subsidie in te steken", aldus Paulus Jansen van de partij.

Aarzelend voor
De opvatting van de CU was onduidelijk, maar de andere twee coalitiepartijen CDA en PVDA zijn bereid de minister te steunen. Ze moeten daarbij echter wel rekening houden met de gevoelens in de regio. Zo zijn de CDA-fracties in de gemeenteraad van Barendrecht en die bij de provincie Zuid-Holland tegen. Om hier iets mee te doen stelden de partijen voor om de twee fases van het project nog verder op te knippen, meer nog dan nu al het geval is. Het project in Barendrecht bestaat namelijk uit twee fasen; eerst wordt er 0,8 ton CO2 in een klein veld in Barendrecht opgeslagen en dan nog 9 ton in een groter veld even verderop in Ziedewei. De regeringspartijen willen dat er, voordat met de tweede fase wordt begonnen, nog eens goed gekeken wordt naar mogelijke alternatieve locaties.

Wel of niet een knip
De kans is echter klein dat dat gaat gebeuren, zelfs als de Kamer de motie volgende week dinsdag aanneemt. Er is een tender geweest voor beide fasen van het project samen, die gewonnen is door Shell, en het is volgens het ministerie van EZ niet goed mogelijk om die twee projecten nu nog verder uit elkaar te trekken. Alleen als tijdens de eerste fase blijkt dat de risico's te groot zijn kan de vergunning voor de tweede fase worden geweigerd. De minister voelde daarom meer voor een motie van D66. Die partij wil wel een sterkere knip tussen de twee fasen, maar meer om echt goed te kunnen checken of alles in de eerste fase wel goed is gegaan. Maar dan moet die 15 jaar die D66 wil tussen de eerste en de tweede fase eruit, zo vindt de minister. Wellicht kunnen de partijen in de Kamer en de minister zich in deze middenweg vinden.

Echte strijd begint nog
De minister stemde wel in met het verzoek van Samsom (PVDA) om te zorgen dat er een goede schaderegeling komt voor de bewoners. Ook gaat de minister er, op verzoek van de CU, voor zorgen dat er geen licht zit tussen de vergunningsvoorwaarden voor Barendrecht en de implementatiewet van de Europese CCS-richtlijn, die nu bij de Raad van State ligt (en die dus binnenkort behandeld wordt in de Tweede Kamer). De echte strijd moet derhalve nog beginnen. Die zal zich afspelen buiten de Tweede Kamer; in de rechtszalen en in de media.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn